✕  Lukk søk

Anatomi og fysiologi 1 (7090)

Innledning

Kurset gir deg en innføring de basale strukturer i menneskekroppen gjennom i biokjemi, celler- og vevs-oppbyggning, biomekaniske prinsipper, hormonsystem og underkroppens anatomi. Kurset består av følgende temaer:

Kjemi/ biokjemi

 • kjemiske bindinger, kjemiske reaksjoner og enzymer
 • organisk kjemi/organiske molekyler i kroppen
 • ATP og energiomsetningen i cellene  

Cellebiologi/histologi

 • cellenes oppbygning og funksjon
 • genetisk informasjon og proteinsyntese
 • celledeling
 • transport gjennom cellemembranen
 • membranpotensial
 • aksjonspotensial
 • kjemisk kommunikasjon mellom celler
 • klassifisering av celler i vevstyper
 • mikroskopisk oppbygning av ulike vevstyper

Biomekanikk

 • grunnleggende biomekanikk
 • plan og akser
 • samspill mellom muskel og skjelett

Hormonsystemet

 • oppbygning og grunnleggende virkemåte
 • oversikt hormoner
 • hypotalamus og hypofysen
 • skjoldbruskkjertelen
 • binyrene
 • hormonell regulering av kalsiumomsetningen
 • hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen  

Skjelett- og muskelanatomi (underekstremiteter)

 • anatomisk terminologi tilknyttet underekstremitetene
 • skjelettets oppbygning og oppgaver
 • generell inndeling og oppbygning av knokler og ledd
 • knokler og ledd i underekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i underekstremitetene

Innhold

.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for oppbyggingen av organiske molekyler, kjemiske bindinger og kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive ATP og dets rolle i energiomsetningen i cellene
 • kan beskrive cellens oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for cellens organeller og deres funksjoner
 • kan beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen
 • kan gjøre rede for membran- og aksjonspotensialer og deres betydning for cellekommunikasjon
 • kan gjøre rede for cellenes energiomsetning
 • kan beskrive cellekontakters struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for klassifisering av vev
 • kan beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte
 • kan beskrive de enkelte endokrine kjertlenes plassering og oppbygning
 • kan gjøre rede for de enkelte hormonenes funksjon og hvordan disse påvirker homeostasen
 • kjenner til latinske ord og uttrykk tilknyttet underekstremitetene (anatomiske terminologi)

Ferdigheter

Studenten...

 • kan forstå og gjøre rede for grunnleggende biomekaniske prinsipper som er relevant i forhold til kroppens bevegelser (kraft, akselerasjon, vektarm og moment)
 • kan beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i underekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på underekstremiteten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Arbeid med pensum, videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver.

Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Arbeidsverktøy

.

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell multiple choice eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Individuell multiple choice eksamen

Varighet: To timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt  

Vurderingskriterier

.

Kontinuasjon

.

Pensumlitteratur

.

Læremidler

.

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

.

Merknader

.