✕  Lukk søk

Finansregnskap (6084)

Innledning

Del 1: Innføring i regnskap

 • Det dobbelte bokholderis prinsipp, debet og kredit.
 • Resultatregnskapet - periodisering av inntekter og kostnader
 • Merverdiavgift
 • Aksjeselskap
 • Tabellariske avslutninger
 • Presentasjon av resultatregnskap og balanse

 

Del 2: Regnskapsloven

Hovedprinsippene i regnskapslovens kapittel 4.

Hovedreglene for verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeld i regnskapslovens kapittel 5, herunder

 • Immaterielle eiendeler
 • Driftsmidler
 • Varelager
 • Kundefordringer
 • Aksjer
 • Valutaposter

 

Del 3: Regnskapsanalyse

 • Tilrettelegging av regnskap for analyse
 • Grunnleggende regnskapsanalyse
 • Rentabilitet
 • Likviditet
 • Finansiering
 • Kontantstrømoppstillinger
 • Verdivurdering av selskaper

Innhold

Del 1: Innføring i regnskap

 • Det dobbelte bokholderis prinsipp, debet og kredit.
 • Resultatregnskapet - periodisering av inntekter og kostnader
 • Merverdiavgift
 • Aksjeselskap
 • Tabellariske avslutninger
 • Presentasjon av resultatregnskap og balanse

 

Del 2: Regnskapsloven

Hovedprinsippene i regnskapslovens kapittel 4.

Hovedreglene for verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeld i regnskapslovens kapittel 5, herunder

 • Immaterielle eiendeler
 • Driftsmidler
 • Varelager
 • Kundefordringer
 • Aksjer
 • Valutaposter

 

Del 3: Regnskapsanalyse

 • Tilrettelegging av regnskap for analyse
 • Grunnleggende regnskapsanalyse
 • Rentabilitet
 • Likviditet
 • Finansiering
 • Kontantstrømoppstillinger
 • Verdivurdering av selskaper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal ha kjennskap til informasjonen regnskapet gir til brukerne
 • skal ha  kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning
 • skal ha  grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføringen
 • skal ha  kjennskap til standard kontoplan
 • skal ha  kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • skal ha  kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse

 

Ferdigheter

Studenten....

 •  skal kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner, komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt, stille opp resultatregnskap og balanse
 •  skal kunne foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 •   skal kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 •  skal kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 •  skal kunne stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 •  skal kunne behandle de mest sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 •  skal kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 •  skal kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet
 •   skal kunne analysere en kontantstrømoppstilling
 •  skal kunne  foreta en verdivurdering av en bedrift

 

Generell kompetanse

Studenten...

 •  skal ha de grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og skal kunne føre og avslutte et enkelt regnskap. 
 •  skal kjenne til hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven.
 • skal etter endt emne ha de nødvendige kunnskaper til å analysere et regnskap, og kunne gi en begrunnet vurdering av selskapets lønnsomhet, finansiering og soliditet.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Hjelpemidler: Enkel kalkulator og særtrykk av regnskapsloven

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator og Revisors Håndbok (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter)

Pensumlitteratur

Kristoffersen, Trond. 2019. Årsregnskapet: En grunnleggende innføring.  6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245032109. Kapittel 1 - 26, 27 - 27.3 og 30-34.  (460 sider). Pris ca. 599,-

Kristoffersen, Trond. 2019. Årsregnskapet: en grunnleggende innføring: Oppgavesamling med løsninger. 6. utg. Kapittel 1 - 26, 27 - 27.3 og 30-34, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245032116 (370 sider). Pris ca. 339,-

Samlet sidetall/pensum

830 sider.