✕  Lukk søk

Høyskolen Kristiania satser stort på kultur for å bli universitet

Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunst og kultur. Derfor har de i dag signert en avtale med Norges dansehøyskole om sammenslåing.

tre ledere står samlet i et dansestudio.

Fra venstre: Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind, Rektor ved Høyskolen Kristiania Arne H. Krumsvik og Rektor ved Norges dansehøyskole Ann Kristin Norum.

Ambisjoner om Norges første private kunstfaglige fakultet

Høyskolen Kristiania skal bli et arbeidslivuniversitet og står i dag på fire fagområder, hvor kunst og kultur er ett av disse fagområdene.

Fra før har Høyskolen Kristiania et bredt spekter av studier innen musikk og scenekunst. Nå tar de «en Grand jeté» sammen med Norges dansehøyskole.

– Med dans som en del av studietilbudet har vi tatt et stort steg mot målet om å skape Norges første private kunstfaglige fakultet. Det som gjør dette til et reelt og annerledes alternativ til andre kunstfaglige utdanninger, er at vi innen musikk og scenekunst skal ha alle fagmiljøene samlet under ett og samme tak. Dette for å skape et unikt læringsmiljø og forberede studentene best mulig på det som vil møte dem i arbeidslivet, sier Arne H. Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Rektor ved Norges dansehøyskole, Ann Kristin Norum deler Krumsvik sine tanker.

– Jeg er sikker på at denne sammenslåingen vil åpne for nye innovative studietilbud, både på bachelor-, master- og forskningsnivå. For studentene vil tverrfaglige samarbeid med nærliggende utdanninger være en berikelse, både faglig og sosialt. For de fagansatte, vil sammenslåingen med Høyskolen Kristiania ha stor betydning for utviklingen av kunstfagene.

Tre leder står samlet utenfor Norges dansehøyskole

Fra venstre: Rektor ved Høyskolen Kristiania Arne H. Krumsvik, Administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind og Rektor ved Norges dansehøyskole Ann Kristin Norum.

Deler samme mål om arbeidslivsrettet utdanning

Siden 1966 har Norges dansehøyskole sin visjon vært at studentene skal utdannes til å virke ute i samfunnet som dansekunstnere.

– Som utøvende, skapende og formidlere av dans, deler vi samme visjon som Høyskolen Kristiania om arbeidslivsrettet utdanning. Det vil si at vi begge legger stor vekt på «livet etter eksamen», praksisnær og forskningsbasert undervisning, samt høy faglig og pedagogisk kvalitet.

Arne H. Krumsvik er også på jakt etter et undervisningsbygg for musikk og scenekunst, for å huse et raskt voksende kunstfaglig miljø.

– Vi skal skape en tverrfaglig arena på tvers av ulike fagdisipliner innen kunst, kultur og musikk.

Satser med flere fagmiljøer

Høyskolen Kristiania har også signert intensjonsavtale med Musikkteaterhøyskolen.

– Vi skal utvikle denne satsningen med flere fagmiljøer. Samtalene med Musikkteaterhøyskolen er i avsluttende fase og vi håper å lande dette i nærmeste fremtid, sier Krumsvik.

Nå starter arbeidet med å integrere Norges dansehøyskole inn i Høyskolen Kristiania, planen er at de to stiftelsene skal være fullt integrert 1. september 2019, med forbehold om godkjennelse av Stiftelsestilsynet.

Rektor for Høyskolen Kristiania og rektor for Norges dansehøyskole prater inn i en mikrofon.
En mengde mennesker som er samlet i trappene på campus Fjerdingen.
En gruppe dansere står samlet for et gruppebilde.
En gruppe mennesker danser i Ernsts hage
En gruppe mennesker danser i Ernsts hage
En gruppe mennesker danser i Ernsts hage
Arne H. Krumsvik og Ann Kristin Norum under markeringen av sammenslåingen av Norges dansehøyskole og Høyskolen Kristiania.
Campus Fjerdingen var fylt opp under markeringen av sammenslåingen av de to høyskolene.
Danse-studenter fra Norges dansehøyskole opptrådte under markeringen.
Danse-studenter fra Norges dansehøyskole har opptrådt på Høyskolen Kristiania tidligere. Her er de i Ernsts hage på campus Kvadraturen.
Danse-studenter fra Norges dansehøyskole har opptrådt på Høyskolen Kristiania tidligere. Her er de i Ernsts hage på campus Kvadraturen.
Danse-studenter fra Norges dansehøyskole har opptrådt på Høyskolen Kristiania tidligere. Her er de i Ernsts hage på campus Kvadraturen.