✕  Lukk søk

Avdeling for nettstudier, læringsteknologi og pedagogisk utvikling

Avdeling for nettstudier, læringsteknologi og pedagogisk utvikling er en faglig-administrativ avdeling under prorektor utdanning. Avdelingen skal bistå Høyskolen Kristianias fagmiljø i utvikling av undervisningskvalitet samt i bruk og utvikling av digitale læringsressurser og nettstudier.

Avdeling for nettstudier, læringsteknologi og pedagogisk utvikling har følgende mandat:

 • Bidra til økt tilgang på utdanning og tilrettelegge for livslang læring gjennom nettstudier og andre fleksible utdanningstilbud innen HKs studieportefølje.
 • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, herunder nettpedagogikk, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring.
 • Initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
 • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene.
 • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring.
 • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiertutviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, undervisningsfaglig formidling.

Avdelingen har 16 ansatte delt inn i tre enheter med følgende hovedansvarsområder:

Våre tre enheter samarbeider tett for å kunne gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder. Avdelingen samarbeider videre med høyskolens institutter og øvrige avdelinger ved høyskolen.

 

 • Ansvar for å utvikle, drifte og kvalitetssikre nettstudier
 • Ansvar for nettpedagogikk
 • Ansvar for undervisningskvalitet i nettstudier
 • Veilede institutter og fagmiljø i forbindelse med nettbaserte og fleksible studieformer
 • Ansvar for å inngå kontrakter, gi opplæring og oppfølging av faglige veiledere på nett
 • Videreutvikle kvaliteten på nettbaserte og fleksible studieformer gjennom utviklingsarbeid og evalueringer

 

 • Ansvar for videreutvikling og drift av høyskolens læringsplattform
 • Teknisk produksjon og pedagogisk videreutvikling av nettbaserte studier, i tett samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier
 • Opptak og streaming av video for bruk i læring og undervisning
 • Strategisk og overordnet ansvar for AV i klasserom, forelesningssaler og møterom
 • Prosjektledelse, pilotering og kunnskapsutvikling i samarbeid med faglige og de øvrige enhetene i avdelingen
 • Teknisk og IKT-pedagogisk støtte til faglige i deres bruk av IKT i undervisningen
 • Arrangere opplæring og seminarer knyttet til IKT og læring

 • Bistå vitenskapelige ansatte i utvikling av og forskning på egen undervisningspraksis
 • Ansvar for intern opplæring innen basiskompetanse høyskolepedagogikk
 • Tilby kompetansegivende kurs innen høyskolepedagogikk utover basiskompetanse
 • Veilede institutter og faggrupper i forbindelse med utvikling av studiekvalitet
 • Ivareta høyskolens system for pedagogisk merittering
 • Ansvar for forvaltning av høyskolens pedagogiske fond