✕  Lukk søk

Bachelorstudier

×

Bachelorstudier - to studenter sitter og jobber

Alle våre treårige bachelorstudier er praktisk rettet. Slik kommer du raskere i gang i din første jobb etter endt studium.

På høyskolens bachelorstudier stilles det høye krav til refleksjon og en teoretisk tilnærming til det du lærer. Her må du i tillegg til å levere praktiske oppgaver også redegjøre for valgene dine akademisk.

Å studere på bachelornivå kan sammenlignes med en heltidsjobb med om lag tolv forelesningstimer i uken. Vi forutsetter altså en betydelig mengde egenstudier ved siden av undervisningen.

Forelesere med praktisk erfaring

Foreleserne på våre bachelorstudier har utgitt en rekke bøker, skriver ukentlig artikler og kronikker i dagspressen og blir hyppig brukt som eksperter av mediene. Vår forskning blir også jevnlig publisert i ledende internasjonale tidsskrifter på fagfeltet.

Bachelorstudier - forelesning med Erling Dokk Holm

Mange har lang fartstid fra næringslivet og opptrer fortsatt som konsulenter og rådgivere ved siden av rollen som foreleser. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med praktiske caser og dagsaktuelle problemstillinger.

Siden lokalene er midt i sentrum, er gjesteforelesere heller aldri langt unna.

Bachelorstudier - forelesning med Elin Ørjasæter

Utvekslingsmuligheter

Språkkunnskaper blir stadig viktigere. Arbeidsgivere verdsetter ofte kandidater med erfaring fra utenlandsstudier. Høyskolen Kristiania har avtaler med flere utenlandske læresteder som gir våre bachelorstudenter mulighet til å ta et semester i utlandet.