✕  Lukk søk

Utveksling

Opplev andre kulturer og bli kjent med mennesker fra hele verden!

Språkkunnskaper blir stadig viktigere. Arbeidsgivere verdsetter ofte kandidater med erfaring fra utenlandsstudier. Vi vet også at bachelor- og masterstudenter ønsker utvekslingsmuligheter i løpet av studietiden.

Som utvekslingsstudent kan du glede deg til å skaffe deg et internasjonalt nettverk og opplevelser som påvirker deg både faglig, sosialt og kulturelt.

Bo på campus eller i lokalmiljøet

Høyskolen Kristiania har avtaler med flere utenlandske læresteder som gir deg mulighet til å ta et semester i utlandet. I dette semesteret går du ut av din egen komfortsone og lærer å takle nye utfordringer. Du vil få andre tilnærminger til emnene og møte studenter fra hele verden. Du kan bo på campus eller i et lokalmiljø hvor du er tett på en annen kultur.

Det er begrenset antall studieplasser, basert på opptakskrav og det tas forbehold om endringer i utvekslingstilbudet. Tid for utveksling avhenger av hvilke studieprogram du tar ved Høyskolen Kristiania.

Johann Berg, internasjonal student i Vietnam

Et semester i utlandet gir deg minner for livet!

Å studere i utlandet gir deg spennende opplevelser og erfaringer som kan påvirke karrieremulighetene dine.

Nedenfor finner du informasjon om utveksling for bachelor- og masterstudenter ved Høyskolen Kristiania. Se også informasjon om utveksling per studieprogram og nyttig informasjon under ofte stilte spørsmål. Du kan også sende spørsmål til utveksling@kristiania.no

Søknadsfrister for bachelorstudenter:

 • 1. mars for utveksling i høstsemesteret
 • 20. september for utveksling i vårsemesteret
 • Master i ledelse (utveksling vår) og Master i markedsføringsledelse (utveksling høst) har andre frister.

Institutter som har utveksling høsten 2019:

 • Institutt for teknologi
 • Westerdals-instituttene
 • Institutt for helsevitenskap (kun Bachelor i ernæring og Bachelor i osteopati)
 • Bachelorstudiene gjelder for kullene 2017-2020
 • Merk at Bachelor i grafisk design (17BGD), Bachelor i interiørarkitektur (17BIN), Bachelor i journalistikk (17BJO), Bachelor i ernæring (17BER) og Bachelor i osteopati (17OST) har egen søknad i SøknadsWeb.
 • Masterstudiene gjelder for kullene 2018-2020

Institutter som har utveksling våren 2020:

Se studiesidene for ditt studium på kristinia.no, under fanen «Utveksling».
Komplett liste over studiesteder finner du her.

Ved ytterligere spørsmål, snakk med din faglige studieleder eller skriv til utveksling@kristiania.no.

Kan jeg dra til skoler som Høyskolen Kristiania ikke har avtale med?

Tilbudet om utveksling gjelder for institusjoner vi kjenner og har avtale med. Vi har dessverre ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne studier ved andre universiteter som en del av graden din her ved Høyskolen Kristiania.

Først må du sjekke utvekslingsmulighetene for ditt bachelor- eller masterprogram og så må du oppfylle karakterkravene for utveksling.

Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C på gjennomførte emner ved HK, eller høyere dersom samarbeidspartner krever dette. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil karakter kunne være utslagsgivende. Du må ha minimum 60 studiepoeng (ECTS) fra ditt studieprogram ved HK, for å kunne dra på utveksling.

Engelskkarakteren fra videregående skole må være minimum 4 ellers må du avlegge språktest før søknadsfristen for utveksling. De fleste partnere godkjenner testene TOEFL eller IELTS.

Hvor og når kan jeg gjennomføre utveksling?

Ulike bachelorprogram har ulike partnere og utvekslingsmuligheter, slik at du må sjekke ditt eget studieprogram for hvor du kan reise og når/hvilke semester du kan gjennomføre utveksling.

Hvor lenge varer et Erasmus+ opphold?

Vanlig varighet av et utvekslingsopphold er ett semester. Unntaksvis kan det forlenges til to.

Hvordan søker jeg utveksling?

Ved Høyskolen Kristiania er det en to-trinns-søknadsprosess som starter ca. 6 måneder før utvekslingen. Først søker du Høyskolen Kristiania for nominering, deretter søker du utenlandsk studiested for opptak.

Første steg er at du nomineres som utvekslingsstudent fra oss. Dette er kriteriene for at du skal bli nominert:

 1. Karaktersnitt på minimum C.
 2. Bestått minst 60 studiepoeng i ditt studieprogram ved Høyskolen Kristiania.
 3. Ved utvelgelse av studenter til Erasmus+ og NordPlus stipend kan det i tillegg vektlegges deltakelse i sosiale og studentpolitiske aktiviteter på HK, oppnådde karakterer, samt faglig progresjon. Søkere kan også bli innkalt til intervju basert på motivasjonsbrev. Krav til språkkunnskaper vil være i henhold til vertsinstitusjonens opptakskriterier.

Nominasjonsprosessen begynner umiddelbart etter søknadsfristen og skal være avsluttet innen en måned deretter. Resultatene blir fortløpende meddelt studenter som blir nominert

Dersom du blir nominert, får du tilsendt informasjon fra institusjonen du søker på. Søknadsdokumenter fyller du ut og returnerer til vertsinstitusjonen, som til syvende og sist er de som avgjør om du kommer inn eller ikke.

Når er søknadsfristen for utveksling?

 • Dersom du søker utveksling for høstsemesteret vil søknadsfrist være 1. mars.
 • Dersom du søker utveksling for vårsemesteret vil søknadsfrist være 20. september.

Må jeg ta engelsk språktest?

Dersom du ikke har minimum karakteren 4 i engelsk fra videregående skole, må du ta engelsk språktest før du kan søke utveksling. Mange partnere godtar enten TOEFL-test eller IELTS-test. Se universitetenes nettsider for mer informasjon og krav til testresultat.

Hva er forskjellen på språktestene TOEFL og IELTS?

TOEFL er en amerikansk test og IELTS er en britisk test. Du kan finne mer informasjon om ulike språktester på http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/praktisk-informasjon/spraktester/.

Hvor finner jeg informasjon om språktesten: TOEFL?

Hvor finner jeg informasjon om språktesten: IELTS?

IELTS administreres av Folkeuniversitetet, for teststeder, datoer og oppmelding, se https://www.folkeuniversitetet.no/nor/Artikler/Spraaktester/IELTS. Testen koster ca. kr. 2.800,- (lesedato mars 2018).

Kan jeg ta kurs på tysk, nederlandsk, fransk, spansk – eller helt andre språk?

Klart det! Erasmus+ har tilbud på online-kurs i de største språkene i Europa, og også spesielt tilrettelagte intensivkurs i fransk og tysk i Frankrike og Tyskland. I tillegg kan du søke om lånekassestøtte for å ta språkkurs i landet du skal begynne å studere i, såfremt det er et annet språk enn engelsk.

Kan jeg forsøke å forbedre mine karakterer hjemme før jeg søker utveksling?

Vanlige regler for kontinuasjon eller utsatt eksamen gjelder. Du må ha gjennomført ny eksamen før du søker utveksling. Kontakt eksamen@kristiania.no dersom du trenger informasjon om når du kan gjennomføre ny eksamen i ulike emner.

Velger jeg emnene selv?

Emnene du kan gjennomføre oppgis av Høyskolen Kristiania og/eller vertsinstitusjonen. Emnene må bli forhåndsgodkjent av Høyskolen Kristiania og du må gjennomføre 30 studiepoeng på ett semester, slik at du ikke blir forsinket i utdanningen din.

I forhold til Erasmus+ skal en “Learning Agreement” og “Grant Agreement” fylles ut.

Hva skjer hvis jeg ikke består emnene ute?

Få utenlandske studiested har kontinuasjonsmuligheter. Dersom du ikke består emner ute, må du som regel kjøpe og gjennomføre nye emner ved Høyskolen Kristiania etter hjemkomst.

Kommer karakterene fra utvekslingen i vitnemålet mitt?

I vitnemålet ditt vil det stå «innpasset» for de emnene du har bestått i utvekslingssemesteret. Du legger selv ved karakterutskriften fra vertsinstitusjonen din når du søker på jobb eller videre studier.

Må jeg bestille reise selv?

Ja, du er selv ansvarlig for å bestille reise.

Må jeg ha visum?

Dette avhenger av ditt eget statsborgerskap og hvilke land du skal reise til. Det er som regel land utenfor Europa som krever visum og studiestedene gir som regel god informasjon om dette. Du anbefales å sjekke ambassadenes nettsider for utfyllende informasjon.

Du kan ikke søke visum før du har fått opptaksbevis fra studiested i utlandet. Visum må ordnes ved landets ambassade.

Må jeg ta vaksiner?

For generelle anbefalinger, se Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/
Kontakt et legekontor eller www.reiseklinikken.no for individuell rådgiving og reisevaksinasjon.

Hva koster utveksling?

Erasmus+ studenter betaler studieavgift til Høyskolen Kristiania og ikke til vertsinstitusjonen. Alle andre betaler studieavgift til institusjonen ute og søker først Lånekassen etter mottatt signert opptaksbrev som viser skolepengebeløp. Merk at studieavgift ute ofte er høyere enn ved Høyskolen Kristiania.

Lånekassen omtaler utveksling som delstudier i utlandet og du finner informasjon om hvor mye du kan få i støtte og hvordan du søker på http://www.lanekassen.no/utland

Hvor mye er Erasmus+-stipendet på?

Du får mellom 400 og 460 euro for hver 30. dag du er borte fra semesterets begynnelse til slutt. Dette kommer i tillegg til det vanlige lånekassestipendet.

Må jeg semesterregistrere meg når jeg er på utveksling?

Ja, du må semesterregistrere deg på Studentweb. Når du ankommer ditt studiested må du registrere din midlertidige semesteradresse.

Hvor mange studiepoeng må jeg ta på ett semester i utlandet?

Du må ta emner som er forhåndsgodkjente fra Høyskolen Kristiania tilsvarende minimum 30 studiepoeng eller 30 ECTS (credits i Europa). Du må følge med på dette og kontakte Internasjonalt Kontor ved Høyskolen Kristiania, dersom du har spørsmål om emner eller omregning av lokale credits til studiepoeng

Er karaktersystemene i utlandet som karaktersystemet i Norge?

Karaktersystemene i utlandet er ofte forskjellig fra Norge, men i Europa benyttes stort sett det samme systemet. Etter endt utveksling får du karakterutskrift som forklarer karakterskalaen.

Hvordan finne et sted å bo?

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg bolig. Partnere gir som regel god informasjon på sine nettsider, om botilbud på campus eller i nærområdet. Det kan også være lurt å søke tips fra tidligere utvekslingsstudenter.

Hvor finner jeg best mulig informasjon om studiestedene i utlandet?

Sjekk studiestedenes nettsider. De fleste universiteter har informasjon som gjelder internasjonale studenter.

Hva med forsikring når jeg studerer i utlandet?

Alle studenter må være forsikret og noen universiteter tilbyr studentforsikringer. Du kan lese om forsikring, dekning og pris på http://www.ansa.no/forsikring/.

Bør jeg være medlem av studentorganisasjonen ANSA?

Høyskolen Kristiania anbefaler deg å være medlem av ANSA når du studerer i utlandet. ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet og arbeider for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informerer om studiemuligheter i utlandet. ANSA arrangerer faglige og sosiale aktiviteter over hele verden. Se www.ansa.no for informasjon om medlemskap og medlemsfordeler.

Bør jeg opprette bankkonto i utlandet?

I noen land kan dette være aktuelt og du bør kontakte din egen bank for informasjon og anbefalinger.

Hva gjør jeg dersom det skulle oppstå nødsituasjoner i utlandet?

Bruk lokale nødnummer. Høyskolen Kristiania har også beredskapsavtale med Sjømannskirken, som har 24 timers beredskapstelefon +47 951 19 181 og nødnummer-App for IPhone og Android.

Hvor kan jeg henvende meg dersom jeg har flere spørsmål om utveksling?

Du kan sende mail til utveksling@kristiania.no. 

Blir jeg fulgt opp mens jeg er i utlandet?

Det er viktig at du tar kontakt med Internasjonalt kontor dersom du får problemer av praktisk karakter ute. Gjelder det faglige spørsmål tar du dette med instituttet hjemme.