✕  Lukk søk

Digital markedsføring (DIG2103)

Innledning

Digital markedsføring består av fire deler: (1) digital økonomi og forretningsmodeller, (2) e-varehandel, (3) sosial kommunikasjon, og (4) digital markedsføring. I kurset er det både teoretisk og praktisk jobbing med digital markedsføring.

 

1. Digital økonomi og forretningsmodeller

 • Det digitale samfunnet: I denne delen av kurset vil studentene tilegne seg kunnskap om utvikling av ny teknologi som plattformer, kunstig intelligens, blokkjeder, 3D-print, med mer. Videre ser vi på teknologisk konvergens, nye tjenester og virksomheter, radikale og disruptiv innovasjoner, disruptiv teknologi og andre trender som påvirker samfunnsutviklingen.
 • Innen digital økonomi vil studentene lære om transaksjonskostnader, nettverkseffekter, commodity-syndromet, asymetrisk informasjon, oppmerksomhetsøkonomi, opplevelsesbasert økonomi, med mer. Hva er digital økonomi og hvordan den virker i praksis. Hvilke konsekvenser har digital økonomi på mikro- og makronivå.
 • En introduksjon til forretningsutvikling og ulike forretningsmodeller.
 • Analysere av hvordan digitale nettsamfunn fungerer gjennom å vise til samspill mellom teknologiutvikling, samfunnsendring, konsekvenser for organisasjoner.
 • Gjennom hele denne kursdelen vil deltakerne jobbe med å utvikle sin egen digitale studieteknikk og personlige læringsnettverk, som blogg, Twitter, Google Docs, sosiale bokmerker, personlige notatprogrammer, søkeferdigheter, bruk av praksisfellesskap.

2. E-varehandel

 • I denne delen av kurset ser vi spesifikt på elementer som er knyttet til elektronisk varehandel.
 • Det gis en grunnleggende innføring i nødvendig teknologisk infrastruktur for å utføre e-varehandel. Blant annet fokuseres det på ulike digitale flater og betalingssystemer. Resultatet av arbeidet er at du lager din egen nettbutikk.
 • Du lærer å jobbe strukturert med målsetninger og måltall.
 • Du får råd og tips til hvordan du kan bygge din digitale identitet
 • Kursdelen er både knyttet opp mot B2C og B2B markeder.

3. Sosial kommunikasjon

Endringer om maktbalansen mot forbruker og økt bruk av sosiale mediekanaler har gitt kommunikasjons-faget nye fasetter. Det innebærer en større utfordring å velge metodikk, kanaler og måter å formidle et budskap på. I denne delen av digital markedsføring ser vi nærmere på bruk av sosiale medier og krav til engasjement som en viktig premiss for å optimalisere effekt av markedsføringskampanjer. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning.  Vi ser nærmere på virksomheter som benytter sosiale kanaler og nettverk til å berøre, begeistre og engasjere kunder og andre interessenter med sine historier. For å høste gevinster og få konkurransefortrinn gjennom tiltakene, er det avgjørende å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med den vi ønsker å nå.

 • Endringer i medievaner og digital kundereise
 • Integrert markedskommunikasjon - samspill av egne, fortjente og betalte kanaler 
 • Teknologiens rolle i markedsføring; store data, kunstig intelligens, AR-teknologi
 • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk
 • Strategisk budskapsutvikling, innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
 • Hva kan vi lære av de som har lykkes, basert på konkrete cases

Etter endt modul skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap med sentrale metoder, analyser og arbeidsprosedyrer i forbindelse med planlegging, implementering og kontroll av en kommunikasjonskampanje i sosiale medier. 

 

4. Digital markedsføring

 • Du får kunnskap om tradisjonell og digital markedsføring. Hva er forskjeller og likheter mellom digital og tradisjonell markedsføring? Hvordan kan de to perspektivene integreres med enhetlig markedsføring (omnikanal).
 • Prosess for e-markedsføringsplanlegging. Studentene skal forstå at det må være samsvar mellom e-markedsføringsstrategi og forretningsmål, gjennom integrering av offline og online markedsstrategier.
 • Studentene skal videre få innsikt i eide, betalte og fortjente medier og de mest benyttede digitale kanaler, inklusivt egne websider, display, betalt søk, affiliate markedsøring og e-postmarkedsføring. I tillegg skal de få mer kunnskap om prototyping, søkemotoroptimalisering, e-handel, webanalyse og mer.I emnet benyttes det flere forskjellige læringsformer. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet og via klassens Facebook-side.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted og installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige bloggoppgaver som studentene skal utføre.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • gjenkjenner de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer- og tjenesteøkonomi og digital økonomi
 • kan diskutere/drøfte hva som ligger i betegnelsen forretningsmodell
 • kan forklare hvordan ny teknologi og disruptive tjenester virker inn på samfunnsutviklingen
 • kan drøfte hvordan sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for organisasjoners kommunikasjon
 • kan definere samt gjengi sentrale drivkrefter for relasjonsbygging mellom organisasjoner og deres interessenter i sosiale medier
 • kan forklare samspillet mellom digitale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsoppgaver
 • har kunnskap om nødvendig infrastruktur for e-varehandel
 • kan drøfte hvordan ulike aktører i e-varehandel tjener penger
 • har forståelsen av at det eksisterer forskjellige krav, behov og begrensninger på tilgjengelige web-applikasjoner
 • kan forklare prinsipper og mekanismer bak digital markedsføring og beskrive ulike digitale kanaler for markedskommunikasjon og distribusjon samt deres bruksområder

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan søke etter relevant digital informasjon samt være i stand til å kritisk vurdere denne informasjonen
 • kan fremstille sin egen "digitale identitet" og en virtuell "CV"
 • behersker bruk av ulike digitale tjenester som blant annet: blogger, samskrivingsverktøy, sosiale medier som Facebook og LinkedIn, sosiale bokmerker og andre digitale medier i faglig sammenheng
 • kan planlegge et e-varehandelprosjekt
 • kan planlegge og gjennomføre digitale markedsføringskampanjer

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over digital åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i sosial kommunikasjon
 • kan samarbeide i grupper og prosjektarbeid
 • kan skape og publisere selvstendig arbeide gjennom digitale tjenester
 • kan forme personlig samtaler og verdibasert kommunikasjon digitalt gjennom ulike digitale medier og kanaler

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted, installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige blogg-oppgaver som studentene skal utføre.

Anbefalt tidsbruk

800 arbeidstimer.

Derav:

144 timer knyttet til direkte undervisning

250 timer forberedelser til forelesning

250 timer til prosjektarbeide og eksamen

156 timer knyttes til digitale verktøy

Arbeidsverktøy

Vi vil bruke ulike digitale arbeidsverktøy, opprette websider, analysere data med mer. Du vil bli kjent med de viktigste verkøtyene fra Google, Facebook og lignende. 

Arbeidslivstilknytning

Gjennom semesteret skal studentene arbeide med bedriftsbaserte case. I tillegg vil flere gjesteforelesere med sentrale digitale kunnskaper bli invitert.

Eksamen

Digital økonomi og forretningsmodeller

Eksamensdel 1: Individuell mappevurdering

Varighet: 2-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

E-varehandel

Eksamensdel 2: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Sosial kommunikasjon

Eksamensdel 3: Mappevurdering (video) i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Digital markedsføring

Eksamensdel 4: Individuell mappevurdering

Varighet: 2-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt