✕  Lukk søk

Content Management Systems (DS3111)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om installasjon, konfigurasjon og bruksområdet til et Content Management System (CMS), samt erfaring med produksjon, vedlikehold og dokumentasjon av innhold og funksjonalitet i Wordpress.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår bruksområdene til et CMS
 • kjenner til fordeler og ulemper med en CMS løsning
 • forstår begrensninger og muligheter for et CMS
 • kjenner til fordeler og ulemper med en CMS løsning
 • har kunnskap om produksjon og vedlikehold av innhold til et CMS
 • har kunnskap om et CMS sitt programmeringsspråk
 • har kunnskap om dokumentasjon av konfigurering og oppsett

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere ulike CMS opp mot hverandre
 • kan produsere og tilrettelegge innhold i et CMS (tekst og bilder)
 • kan konfigurere og vedlikeholde Wordpress, og kjenne til «best practice» løsninger
 • kan bruke templates for Wordpress
 • kan bruke plugins i Wordpress
 • kan bruke PHP til å endre eksisterende funksjonalitet i Wordpress
 • kan gjennomføre testing av et CMS

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstå hensikten ved å bruke et CMS
 • er i stand til å sette opp et godt fungerende CMS, med dokumentasjon av konfigurering og oppsett
 • kjenner til prosesser for lokal utvikling med deployment til eksternt produksjonsmiljø

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Læringsaktiviteter

12 forelesninger med øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 62 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

WordPress

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst og en ukes varighet.