✕  Lukk søk

Digital kunst (DVK100)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en innføring i kunstneriske verktøy og konsepter som en designer kan utnytte i spillindustrien.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om og forståelse av, grunnleggende kunstneriske konsepter
  • har kunnskap om verktøyer som designerne vanligvis bruker i spillbransjen

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan demonstrere tegneferdigheter som er tilstrekkelige til å kommunisere designkonsepter raskt og effektivt
  • kan bruke digitale verktøy i 2D og 3D på et grunnleggende nivå
  • kan utforme spilldesign-dokumentasjon som kommuniserer effektivt og som er visuelt tiltalende
  • kan anvende de typiske kunstneriske teknikker som brukes i spillbransjen

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan utnytte kunstneriske verktøy og teknikker for å kommunisere spilldesignkonsepter
  • kan designe, lage og gjennomføre grunnleggende spilldesign
  • kan kommunisere effektivt med digitale artister

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 48 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 5 timer

Øvelser - 24 timer

Evaluering - 75 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Photoshop, Trello og Realtime Boards

Arbeidslivstilknytning

For å skape god design så må man kunne kommuniserer raskt i visuelle trekk. Dette emnet går på å lære studenten basis kunnskap i komposisjon og billedkunst samt fokus på presentasjon og forståelse av bildebruk. Det blir grunnopplæring i Photoshop slik at studenten kan raskt illustrere poenger og ideer til både teamet og klienter. Dette er en ferdighet som er høyst nødvendig i en visuell bransje.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.