✕  Lukk søk

Endringsledelse og innovasjon (ELI2101)

Innhold

Følgende nivå inngår:

Individnivå

 1. Personlige endringsprosesser
 2. Personlig omdømme
 3. Mellommenneskelig kommunikasjon
 4. Personlig suksess i endringsprosesser

 

Organisasjonsnivå

 1. Taus kunnskap
 2. Kunnskapsarbeiderens produktivitet
 3. Organisatorisk læring
 4. Innovasjonskultur og innovasjonsstrategi
 5. Lean og endringsprosesser

 

Samfunnsnivå

 1. Kunnskapssamfunnet og endring
 2. Verdiskapningsprosesser i kunnskapsøkonomien
 3. Juridiske rammevilkår for endring

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet skal gi kunnskap i å lede endringer med fokus på mellommenneskelige prosesser. Etter endt emne skal studentene få forståelse for hvordan man kan endre organisasjoner og hva som skaper motstand mot forandring. Studentene skal få innsikt i hvordan de kan utvikle mellommenneskelige prosesser i en organisasjon, for å få til endringsprosesser.

Studentene skal oppnå forståelse for organisasjonens plass i samfunnet og samspillet mellom samfunnsendringer, endringer i organisasjonen og endringer av mellommenneskelige relasjoner, dvs. kunnskapen skal utvikles på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og på individnivå.

 

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne beherske ulike metoder for endring. De skal ha ferdigheter slik at de kan analysere behov for endring og være deltakere i endringsprosjekt

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne ha generell kompetanse i viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien.

Studentene skal ha en god kritisk forståelse av endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiseliv (til og med kull 2012-2015)

Bachelor i reiselivsledelse (fra og med kull 2013-16)

Læringsaktiviteter

Gjennomføring av en prosjektoppgave som omhandler endringsprosjekter i næringslivet vil utgjøre en vesentlig del av arbeidsinnsatsen til studentene og legges inn som en del av undervisningsopplegget. Undervisningen skjer i seks bolker á fire dager, med seks timer pr. dag. Det vil bli lagt opp til seminarer (10 seminarer á 1 time) hvor studentene i grupper presenterer tema, problem og problemstillinger fra pensum, for klassen i plenum.

Anbefalt tidsbruk

872 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Næringslivskontaktene skjer ved studentenes arbeid med prosjektoppgaven. Studentene skal velge en virksomhet hvor de skal delta i endringsprosjekt, eller analysere endringsprosjekt som allerede er gjennomført. Prosjektoppgaven vil bli presentert for den aktuelle virksomheten, og studentene skal innarbeide tilbakemeldingen i den endelige prosjektoppgaven.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Erlien, Bente. 2006. Intern kommunikasjon: Planlegging og tilrettelegging. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215011172. Sider: 328. Pris: 429,-

 

Hennestad, Bjørn W., Øivind Revang og Fred H. Strønen.2012. Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215019864. 220 sider. Pris: 379,-

 

Johannessen, Jon-Arild og Bjørn Olsen. 2008. Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245007015. Sider: 337. Pris: 515,-

 

Kahneman, Daniel. 2013. Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax. ISBN: 9788253036465. Sider: 551. Pris: 199,-

 

Karp, Tom. 2014. Endringer i organisasjoner. Oslo: Cappelen-Damm. ISBN: 9788202394813. Sider: 300. Pris: 469,-

 

Kotter, John P. 2012. Leading Change. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422186435. Sider: 208. Pris: 299,-

 

Senge, Peter M. 2005. Presence: Exploring profound change in people, organizations and society. New York: Nicolas Brealy. ISBN: 9781857883558. Sider: 304. Pris: 199,-

 

Sennett, Richard. 2001. Det fleksible mennesket: Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788276747331. Sider: 200. Pris: ca. 369,-

Samlet sidetall/pensum

Ca. 2600.  (Det vil bli brukt mye oppgaveløsning gjennom prosesslaboratoriet. Derfor er antall sider kuttet med ca. 400.)

Anbefalt litteratur

Beer, Stafford. 1985. Diagnosing the system for organizations. New York: Wiley. ISBN: 9780471951360.

 

Benhabib, Seyla. 1992. Situating the self: Gender, community and post modernism in contemporary ethics. Cambridge: Polity. Press. ISBN: 9780745610597.

 

Benhabib, Seyla. 1994. Autonomi och gemenskap. Daidalos: Gøteborg. ISBN:9789171730121.

 

Csikszentmihaly, Mihaly. 2012. God forretning. Århus: Klim. ISBN: 9788771290042.

 

Dawson, Roger. 2010. Secrets of power negotiating: inside secrets from a master negotiator. Rev. utg. USA: Career Press. ISBN: 9781601631398.

 

De Bono, Edward. 1996. Serious creativity: using the power of lateral thinking to create new ideas. New York: Harper Business. ISBN: 9780091939700.

 

Goleman, Daniel. 2006. Emotional intelligence. New York: Bantam Books. ISBN: 9780553804911.

 

Grennes, Carl Erik. 1999. Kommunikasjon i organisasjoner: innføring i kommunikasjonsteori og kommunikasjonsteknikker. Oslo: Abstrakt forl. ISBN: 9788279350040.

 

Heermann, Barry. 1997. Building team spirit: Activities for inspiring and energizing teams. USA: McGraw Hill. ISBN: 9780070284739.

 

Heath, Chip og Dan Heath.  2011. Switch: How to change things when change is hard. London: Random. ISBN: 9781847940322.

 

Laborde, Genie Z. 1995. Influencing with integrity: management skills for communication and negotiation. Crown House Publishing: Wales. ISBN: 9781899836017.

 

Landsberg, Max. 2003. The tools of leadership: vision, inspiration and momentum. London: Profile Books. ISBN: 9781861976604.

 

Merlevede, Patrick E., Denis Bridoux og Rudy Vandamme. 2001. 7 Steps to emotional intelligence. Wiltshire: Crown House Publishing. ISBN: 9781899836505.

 

Rolf, Bertil. 1991. Profession, tradition och tyst kunskap: en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension. [Gyttorp]: Nya Doxa. ISBN: 9789188248091.

 

Einarsen, Ståle og Harald Pedersen. 2007. Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788210049200.

 

Weick, Karl E. og Kathleen M. Sutcliffe. 2007. Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainty. 3. utg. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN: 9781118862414.

 

Whiteley, Philip. 2002. Motivation. Oxford: Capstone. ISBN: 9781841122090.