✕  Lukk søk

Introduksjon til intelligente systemer (IKT200)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om forretningsmodeller, økosystemer og teknologier knyttet til intelligente systemer. Studentene får kunnskap om sensorer, styringssystemer, nettverk, infrastruktur og applikasjoner. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å gjøre vurdering/sammenligning av hvilke teknologier/sensorer som bør velges til et gitt scenario og velge riktig styrings- og distribusjonsmodell. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer dette økosystemet, og være oppdatert på etiske problemstillinger knyttet til intelligente systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om intelligente systemer
  • har kunnskap om tingenes internett, inklusive sensorer, aktuatorer og kontrollere
  • har kunnskap om kunstig intelligens, inklusive agenter, finite state machines, expert systems og søkealgoritmer som A*
  • kjenner til viktige lover og regler som regulerer dette markedet/økosystemet
  • har kjennskap til prosessen for å fremstille løsninger innen intelligente systemer, herunder: identifisering av brukergrupper, avdekking av krav, design, utvikling, testing, produksjonssetting og vedlikehold/videreutvikling

Ferdigheter

Studenten...

  • kan forklare hva en gjenstand må inneholde for at den skal gå inn i tingenes internett.
  • kan benytte kunstig intelligens basert på finite state machines, expert systems og søkealgoritmer
  • kan gjennomføre en systematisk og dokumentert sammenligning av teknologier og systemer
  • forstår hvordan intelligente systemer kan knyttes opp mot en bedrifts forretningsvirksomhet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til intelligente systemer

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og egenstudier.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 128 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 24 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær med ny eksamenstekst.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.