✕  Lukk søk

Produkt- og tjenesteutvikling (PTU3100)

Innhold

Studentene vil jobbe i team og utvikle en tjenesteprototype relatert til en spesifikk problemstilling.

Kurset fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man utvikler og designer tjenester.

Studentene lærer å: 

  • formidle sentrale emner, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagfeltet tjenestedesign
  • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel visualisering- og presentasjonsteknikker (f. eks.: «touch points», «storyboard», «use cases», «blueprinting» mm.)
  • identifisere ulike konseptuelle løsninger og utarbeide et eget konsept
  • planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt eller tjeneste
  • anvende kreative metoder for utforming av god design og gode løsninger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale begreper innen produkt- og tjenesteutvikling, med særskilt fokus på utvikling og design av tjenester. 
  • har kunnskap om teorifundamentet for tjenestedominant logikk og sentrale utfordringer, metoder og verktøy relatert til tjenesteutvikling.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • har ferdigheter relatert til utvikling, planlegging og organisering av tjenester som skaper gode brukeropplevelser over tid.

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å reflektere over innholdet i kurset og forstå hvordan ulike metoder og verktøy innen tjenestedesign kan benyttes til konseptutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt workshops med veiledning. Case, artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver. En stor del av emnet vil gjennomføres som praksis-orientert design workshop. Studentene må derfor påregne at det kan bli arrangert undervisning i flere dager i strekk uten muligheter til å hoppe av/på underveis, ofte med kveldsarbeid. Hensikten er at studentene får tilstrekkelig tid til å jobbe med relevante verktøy og metoder, samt bedre koble teori og praksis. Emnet vil dermed kreve stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

ca. 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Berry, Leonard L. og Neeli Bendapudi. 2007. "Health Care: A Fertile Field for Service Research." Journal of Service Research, 10(2): 111-122. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://jsr.sagepub.com/content/10/2/111 ]

 

Bitner, Mary Jo, Amy L. Ostrom og Felicia N. Morgan. 2008. "Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation." California Management Review, 50(3): 66-94. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32129010&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bitner, Mary Jo m. fl. 1997. "Customer contributions and roles in service delivery." International Journal of Service Industry Management, 8(3): 193-205. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5024411&site=ehost-live&scope=site ]

 

Carbonell, Pilar, Ana I. Rodriguez-Escudero og Devashish Pujari. 2012. "Performance effects of involving lead users and close customers in new service development." Journal of Services Marketing, 26(7): 497-509. [Elektronisk tilgjengelig via Emerald: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/08876041211266440 ]

 

Carlborg, Per, Daniel Kindström og Christian Kowalkowski. 2014. "The evolution of service innovation research: A critical review and synthesis." The Service Industries Journal, 34(5): 373-398. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=95113886&site=ehost-live&scope=site ]

 

Curran, James M. og Matthew L. Meuter. 2005. "Self-service technology adoption: Comparing three technologies." Journal of Services Marketing, 19(2): 103-113. [Elektronisk tilgjengelig via Emerald: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/08876040510591411 ]

 

Grönroos, Christian og Annika Ravald. 2011. "Service as business logic: Implications for value creation and marketing." Journal of Service Management, 22(1): 5-22. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=61918830&site=ehost-live&scope=site ]

 

Johnston, Robert og Xiangyu Kong. 2011. "The customer experience: A road-map for improvement." Managing Service Quality: An International Journal, 21(1): 5-24. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket:  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=57538514&site=ehost-live&scope=site ]

 

Karpen, Ingo O., Liliana L. Bove og Bryan A. Lukas. 2012. "Linking Service-Dominant Logic and Strategic Business Practice: A Conceptual Model of a Service-Dominant Orientation." Journal of Service Research, 15(1): 21-38. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=71818752&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mattila, Anna S. og Cathy A. Enz. 2002. "The Role of Emotions in Service Encounters." Journal of Service Research,4(4): 268-277. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6612357&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ostrom, Amy L. m. fl. 2010. "Moving Forward and Making a Difference: Research Priorities for the Science of Service." Journal of Service Research, 13(1): 4-36. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=47843040&site=ehost-live&scope=site ]

 

Payne, Adrian F., Kaj Storbacka og Pennie Frow. 2008. "Managing the Co-Creation of Value." Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1): 83-96. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=31334903&site=ehost-live&scope=site ]

 

Polaine, Andy, Lavrans Løvlie og Ben Reason. 2013. Service Design: From Insight to Implementation. : Brooklyn, N.Y.: Rosenfeld Media. ISBN: 9781933820330. Sider: 216. Pris: 519,-

 

Shah, Denish m. fl. 2006. "The Path to Customer Centricity." Journal of Service Research, 9(2): 113-124. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=22894721&site=ehost-live&scope=site ]

 

Stickdorn, Marc og Jakob Schneider. 2012. This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. BIS Publ.: Lanham. ISBN: 99789063692797. Sider: 384. Pris: 359,-

 

Sundbo, Jon. 2006. "Management of Innovation in Services." The Service Industries Journal, 17(3): 432-455. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=9708272064&site=ehost-live&scope=site ]

 

Vargo, Stephen L. og Robert F. Lusch. 2004. "The Four Service Marketing Myths Remnants of a Goods-Based, Manufacturing Model." Journal of Service Research, 6(4): 324-335. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12966090&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

850 sider

Anbefalt litteratur

Martin, Roger. 2009. The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Boston: Harvard Business School Press. ISBN: 9781422177808.