✕  Lukk søk

Spilldesign 1 (SPD100)

Innledning

Emnet skal gi studenter en innføring i teorier og begreper som danner grunnlaget for en moderne forståelse av spill og spilldesign. Studentene skal studere og analysere et bredt utvalg av spill, lære å forstå hvordan spillmekanikk brukes til å lage ulike typer spillopplevelser. Arbeidet med emnet skal gi studenten praktisk erfaring med iterativ utvikling av spillkonsepter, både alene og i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive de typiske oppgaver og arbeidsprosesser for en spilldesigner under en spillproduksjon
 • har kunnskap om flere kreative teknikker som brukes i spillutvikling, og om de ulike elementene som utgjør et fullført spilldesign
 • kan sentrale begreper og definisjoner relatert til spill, spilldesign og balansering
 • har kunnskap om enkle analyseverktøy for analoge og digitale spill
 • har forståelse for grunnleggende likheter og forskjeller mellom ulike typer spill
 • er i stand til å identifisere mekanikk og dynamikk i ulike typer spill

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere eksisterende spill og designdokumenter med hensyn til forholdet mellom mekanikk og design
 • kan demonstrere ulike teknikker for å balansere spill
 • kan navngi og konstruere spillmekanikk med det formål å skape en spesifikk erfaring/opplevelse
 • kan identifisere og navngi sine designvalg med referanser til pensum

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke en iterativ prosess for å ta et enkelt spillkonsept fra idé til ferdig produkt
 • kan definere og beskrive spillmekanikk på en måte som gjør at et tverrfaglig team kan implementere spillkonseptet effektivt
 • har et teoretisk og kognitiv grunnlag for å kunne arbeide analytisk og kreativt med spill

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, individuelle design og analyseoppgaver, og et gruppeprosjekt som involverer design av en fullt ut realisert brettspill. Klassene vil omfatte gruppesamlinger med fokus på utvalgte dataspill og brettspill samt presentasjon av analyse og designoppdrag.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.