✕  Lukk søk

Spillstudie (SPD104)

Innledning

Dette kurset er et forskningsfokusert kurs som undersøker metodiske og grunnleggende problemstillinger i studiet av videospill. I tillegg vil et aktuelt tema knyttet til videospillkultur, design eller teori bli utforsket hvert semester. Emner er dermed fokusert på å la elevene aktivt delta i utforskningen av videospillteori, med spesiell oppmerksomhet til hvordan videospillstudier utvikler seg som et teoretisk felt, og hvordan det samhandler med endringer i design, publikum og kultur av videospill.

Innhold

Emnet gir breddekunnskap om å utvikle studentenes analytiske og kritiske forståelse av spillteori, kommersielle faktorer, sjangerlære og akademisk skriving. Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en innføring i prosessen med å utvikle forståelse og objektivitet ved å analysere mediet. I prosjektgrupper vil studentene ha øvelser som lærer dem å diskutere kunstneriske og teknologiske designvalg på en konstruktiv måte rundt tilnærminger til utvikling, tilpasning og transmedia utvikling av spill.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om spillutviklerens oppgaver og arbeidsmetodikk
  • har kjennskap til teori om spilldesign og uttrykk
  • har kunnskap til å diskutere kunstneriske og teknologiske designvalg
  • har kjennskap til historien av spillsjangere, forhold mellom moderne praksis og historiske kilder, nåværende holdninger til kunsten, dagens kulturelle, etiske og juridisk sammenheng

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utvikle kompetanse og historisk kunnskap rundt ludologi emnet.
  • kan bruke skriveprogrammer og søkemotorer på et grunnleggende nivå samt beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori
  • kan identifisere mekanikker, designprinsipper metodikk og spillemønstre i ulike typer spill
  • kan identifisere og løse problemer i spill og systemtenkning ved hjelp av analytiske tekster

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt, delta i faglige diskusjoner
  • kan historiske begreper og prinsipper mot moderne forestillinger om moralsk og etisk praksis innenfor fagområdet, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes varierte vurderingsformer med en vekt på porteføljer / mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 48 timer Selvstudium - 96 timer Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer Øvelser - 12 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 32 timerAnbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

NA

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen