✕  Lukk søk

Scripting 1 (SPD107)

Innledning

Arbeidet med dette emnet har som formål å gjøre studentene i stand til å skrive enkle skript i programmeringsspråket C# som er anvendelige for spilldesign.

Ved hjelp av C# programmeringsspråket vil vi undersøke hvordan du bruker kode som kan gå utover de innebygde systemene i Unity for å skape originale og mangfoldige spill.

I tillegg til å lære å programmere, vil studentene i denne klassen utforske modeller og algoritmer som er nyttige for å utvikle spill. Vi vil diskutere hvordan plattformer, biblioteker, rammer og motorer påvirker spilldesign, både på empowerment og begrensende måter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om programmeringsspråket C#
 • har beherske og redegjøre for analyse av datastrukturer
 • har kunnskap om å utvikle enkle algoritmer
 • har kunnskap om matematiske beregninger
 • har kunnskap om utvikling og testing/debugging av et program
 • har kunnskap om algoritmisk kompleksitet

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan kombinere primitive komponenter til sammensatte systemer
 • kan organisere eller abstrahere deler av en utforming slik at de kan brukes på nytt (i hovedsak å skape nye primitive komponenter)
 • kan forstå de mest vanlige mønstre av abstraksjoner i programmering

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan kode funksjonalitet og ha kjennskap til grunnleggende standarder for funksjonalitet og kodestabilitet
 • kan gjennomføre en iterativ programmeringsprosess ved bruk av testing og endringslogg, samt tilbakemeldinger fra faglærer
 • kan skrive en individuell skriftlig post mortem

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes varierte vurderingsformer med en vekt på porteføljer/mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 46 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 6 timer

Øvelser - 25 timer

Evaluering - 75 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.