✕  Lukk søk

Scripting 2 (SPD108)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en innføring i grunnleggende prinsipper for informatikk og programmering for designere. Arbeidet skal gi studenten praktisk erfaring med koding for et sammenhengende spillkonsept.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om begreper og termer som er involvert i spillutvikling
 • har kunnskap om prinsipper for objektorientering og hendelsesdrevet programmering
 • har kunnskap om hvordan de ovennevnte prinsipper kan brukes til spillutvikling
 • skal kunne vurdere ulike typer koordinatsystemer som brukes i 3D-verktøy

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne forstå og anvende grunnleggende syntaks i programmeringsspråket C#
 • skal kunne konstruere grunnleggende gameplay-funksjonalitet
 • skal kunne organisere og konstruere spillelementer, som 3D-modeller, animasjoner, teksturer, lyder, etc.
 • skal kunne foreta debugging og bruke informasjonen til å lokalisere feil i programmeringen

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal kunne velge passende verktøy og teknologier som skal brukes i et spillprosjekt basert på et sett med krav
 • skal kunne planlegge utvikling, implementering og publisering av ulik type spillfunksjonalitet
 • skal kunne gi faglige begrunnelser for designvalg og utvikling av spillmekanikk
 • skal kunne utvikle et 3D-spillmiljø

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 48 timer Selvstudium - 48 timer Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 5 timer Øvelser - 24 timer Evaluering - 75 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Unity og Visual Studio

Arbeidslivstilknytning

Rollen til en spilldesigner er ofte å raskt erstatte systemer og iterere mekanikker mens man er i utviklingsfasen. Denne modulen fokuserer på å benytte Unity til et høyere nivå ved hjelp av mer avansert bruk av skript sammen med andre nyttige verktøy. Dette vil være med å skape en verktøykasse for studenten som de kan ta med i prosjektene på linjen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappevurdering: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider. I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.