✕  Lukk søk

Spillproduksjon (SPD201)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til grunnleggende prosesser med spillutvikling, fra etableringen av et spillkonsept til ferdigstilling av en tittel. Studenten skal være i stand til å forstå ulike faser av produksjonen samt ulike teamroller og hvordan hvert gruppemedlem bidrar i produksjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan redegjøre for den grunnleggende prosessen i spillutvikling
  • kan vise til praktisk forståelse av ulike roller i et team
  • kan analysere fordeler og ulemper med ulik type prosjektledelse
  • kan vurdere hvordan man kan oppmuntre til samarbeid og kommunikasjon i et team

Ferdigheter

Studenten...

  • kan demonstrere pitching av spillkonsepter
  • kan analysere levedyktigheten for spillkonsepter
  • kan identifisere, beskrive, og visualisere spillkonsepter
  • kan konstruere, beskrive og visualisere produksjonsplaner

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan presentere konsepter til en gruppe
  • kan planlegge spillprosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Prosjektarbeid - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.