✕  Lukk søk

Leveldesign 1 (SPD202)

Innledning

I dette emnet vil studenten få innføring i 3D-level design. Studenten vil få praktisk erfaring med design, utvikling og iterering av områder på forskjellige nivåer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har en forståelse av funksjonen til leveldesign i utviklingen av et spill
  • har en forståelse av hvordan man bruker en iterativ syklus i designprosessen
  • kan vurdere optimalisering og gi eksempler på hvordan og når vi skal optimalisere et level

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan identifisere styrker og svakheter i level design for ett allerede eksisterende spill
  • kan demonstrere "speed-mapping" til prototyping og iterere på leveldesign
  • kan konstruere et level fra konsept til ferdig level med høy produksjonskvalitet

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan identifisere problemer innenfor eksisterende level design og gi konstruktive tilbakemeldinger
  • kan dokumentere designprosessen for et level og dermed effektivt kunne kommunisere med et team
  • kjenner til fordeler og ulemper med en rekke design og utviklingsverktøy på markedet

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes varierte vurderingsformer med en vekt på porteføljer/mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Prosjektarbeid - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.