✕  Lukk søk

Leveldesign 2 (SPD300)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til typiske utfordringer en leveldesigner møter i utviklingen av et spill. I tillegg til å bygge videre på leveldesign prinsipper dekker emnet et utvalg utfordringer rundt forskjellige spillmiljøer, lineær og ikke-lineær historiefortelling, opp mot forskjellig stemning og sjanger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har en forståelse av hvordan miljø og fortellinger knyttet til leveldesign kan samkjøres
  • har kunnskap om utfordringene ved å implementere kunstig intelligens (AI) i spill
  • har nødvendig teknisk kunnskap til å gjennomføre og implementere designelementer basert på spill-dokumentasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan identifisere og forbedre et leveldesign
  • kan utarbeide nødvendig dokumentasjon for planlegging av et 3D-level
  • kan demonstrere design og hensiktsmessige gameplay justeringer og vanskelighetskurver
  • kan beskrive og demonstrere skriptede hendelser
  • kan konstruere 3D-leveldesign innhold som effektivt kommuniserer godt

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan designe et 3D-level med et spesielt fokus på miljø og historiefortelling, og skriptede hendelser
  • kan bruke et produksjonsverktøy for å lage et 3D level basert på prosjektdokumentasjon

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninge og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Prosjektarbeid - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.