✕  Lukk søk

Spilldesign 2 (SPD301)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en dypere forståelse av spilldesign. Studenten vil presenteres for avansert spilldesign som skal utforskes på detaljnivå, inkludert utforming av spillmekanikk. Emnet vil gjennomgå ulike spillmekanikker med fokus på hvordan disse kan kombineres for å kunne utvikle et komplett spill.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har en forståelse av de elementer som trengs i utformingen av en detaljert spillmekanikk
  • har kunnskap om diverse funksjoner og type spillmekanikk i spillutvikling
  • kan analysere restriksjoner og begrensninger for en bestemt spillmekanikk

Ferdigheter

Studenten...

  • er i stand til å utvikle et komplett spill basert på grunnleggende spillmekanikk og dokumentere designet
  • er i stand til å konstruere og beskrive nødvendig spillmekanikk gitt et sett med begrensninger

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan bestemme hva slags type spillmekanikker som er aktuelle for en gitt design
  • kan utvikle og designe spillmekanikk med fokus på robusthet og gjenbruk

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist og består i forelesninger, presentasjoner og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Prosjektarbeid - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.