✕  Lukk søk

Spillmarkedsføring (SPD302)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gjøre studenten kjent med de grunnleggende prosessene med å markedsføre og publisere spill. Studenten skal være i stand til å forstå hvilke typer aktiviteter i markedsføringen som er aktuelle for de ulike fasene i en spillproduksjon, og være i stand til å utføre dem effektivt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om den grunnleggende prosessen med markedsføring av spill
 • har en forståelse for hvordan et spills ulike features, styrker og svakheter kan brukes til å lage en god salgs-pitch
 • har en forståelse av hvordan man kan involvere hele teamet i markedsføringsaktiviteter
 • har en forståelse for viktigheten av å identifisere målgruppe for sitt spill og kan tilpasse markedsføringsaktivitetene for å nå dem  

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan konstruere en markedsplan og markedskalender som passer for utvikling og publisering av et indie-spill
 • kan demonstrere effektiv kommunikasjon med pressen
 • kan utnytte og produsere innhold for ulike sosiale mediekanaler
 • kan planlegge og utvikle tilstedeværelse på internett av både spillet og utviklingsteamet  

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan designe en markedsplan og markedskalender og gjennomføre disse opp mot publisering av et spill
 • kan vurdere salgspotensialet til et spill med bakgrunn i research og analyse av det aktuelle spillmarkedet
 • kan presentere sitt spill på en effektiv måte til et publikum
 • kan publisere egne spill på en digital plattform 

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen: 48 timer

Selvstudium: 36 timer

Forberedelsetilpresentasjon / diskusjon i klassen: 12 timer

Øvelser: 12 timer

Prosjektarbeid: 92 timer

Anbefalttidsbruktotalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Studenten anbefales å medbringe egen laptop.

Arbeidslivstilknytning

Dette emnet går ut på å designe og gjennomføre en markedsføringskampanje for et indie-spill frem mot, og inkludert, å publisere dette spillet. Evnen til å kunne pitche egne spillkonsepter, analysere dagens spillmarked med fokus på spillets salgspotensial, og til å kunne identifisere og nå ut til spillets målgruppe er svært relevant for en spilldesigner. Det gis ut tusenvis av spill hvert eneste år, og det er viktigere enn noen gang å ha en forståelse av hvordan man skiller seg ut på markedet. 

Relevante gjesteforelesere innen bl.a. spilljournalistikk og markedsføring vil også hentes inn i dette emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Individuell mappeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.