✕  Lukk søk

Merkebygging og «personal branding» (SPO1100)

Innledning

Dette emnet forklarer merkebyggingsprosessen og de gjeldende markedsmekanismene. Merkebygging for blant annet organisasjoner, klubber, lag, idrettsutøvere, kunstnere og kunstinstitusjoner anses som et suksesskriterium i markedsføringslitteraturen. En solid merkestyrke i et markedsperspektiv består av elementer som kjennskap til, kunnskap om, assosiasjoner til, holdning til og lojalitet.  Det blir sett på som nødvendig at disse er sterke for å være interessante og attraktive for kunder, publikum, tilhengere, besøkende, media og sponsorer.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Markedsanalyse og konkurrentanalyse
 • Interessegrupper, segmentering og målgruppedefinisjon
 • Konseptutvikling, differensiering og posisjonering
 • Merkeelementer
 • Merkestyrke og finansiell merkeverdi
 • Merkebygging og IMK (integrert markedskommunikasjon)
 • Merkearkitektur og merkeutvidelser
 • Organisasjonsdrevet merkebygging
 • «Personal branding»
 • Storytelling og story doing
 • Mediestrategi og digital kommunikasjon
 • Effektmålinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive hvordan assosiasjoner overføres, og hvordan dette brukes til å skape vekst for merker
 • kan beskrive/gjøre rede for utviklingsprosessen fra innsiden og ut, fra identitet til image
 • kan gjøre rede for merkebyggings- og mediestrategier for organisasjon, produkt, tjeneste og individ
 • kan beskrive hvordan merkearkitektur og merkeutvidelser kan bidra til å skape verdier på lang sikt
 • har kunnskap om personal branding, digital kommunikasjon og SoMe
 • kjenner til markedsanalyse og konkurrentanalyse
 • kjenner til hvordan effekter av merkestrategier kan måles

Ferdigheter

Studenten...

 • kan produsere en oversikt over dynamikken i et marked med konkurrerende merker
 • kan identifisere de sentrale assosiasjonene som utgjør merkets differensiering og posisjon og utvikle en merkestrategi og mediestrategi
 • kan posisjonere et merke (produkt, tjeneste, organisasjon, person) i forhold til konkurrerende merker
 • kan identifisere vekst- og samskapningsmuligheter for et merke og kunne foreslå hvordan disse mulighetene skal realiseres
 • kan evaluere effektene av implementering av merkestrategier

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå identifisering og prioritering av målgrupper, mål og strategier
 • kan drøfte hvordan merker oppstår og utvikles og hvordan de påvirker vårt samfunn 

Emnet inngår i

Videreutdanning i Sponsing og eventledelse

Læringsaktiviteter

 • Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang
 • Case, diskusjoner og utvikling av strategier
 • Gruppeoppgaver og presentasjoner

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer (inkl. 32 forelesninger)

Arbeidslivstilknytning

Deltakerne og eksamensgruppene kan bygge relasjoner, samarbeide og dele kunnskap og erfaringer. De vil jobbe med reelle problemstillinger fra eget domene/virksomhet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter) med muntlig presentasjon 

Varighet hjemmeeksamen: 8 uker

Varighet muntlig: 30-60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt