✕  Lukk søk

Fashion Media (VAL203)

Innledning

Emnet skal gi studenten en innføring i kreativ utvikling og design av en medieproduksjon knyttet til motefeltet. Emnet gir også en grunnleggende introduksjon til relaterte forskningsområder, problemstillinger og metoder. Kandidaten får en innføring i praktisk tverrfaglig arbeid, planlegging og gjennomføring av en medieproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • får erfaring med et tverrfaglig samarbeidsprosjekt knyttet til formidling av mote og kles-/kostymedesign
  • kan reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til medierte fremstillinger av mote og kles-/kostymedesign
  • kjenner til hovedtrekkene i arbeidsmetoder og prosesser knyttet til en slik medieproduksjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende kunnskap, metoder og teknikker til å planlegge og gjennomføre et tverrfaglig gruppearbeid
  • kan levere skriftlige arbeider i henhold til formkrav
  • kan planlegge og gjennomføre en medieproduksjon i tråd med hovedprinsippene i emnets pensum og undervisning
  • kan finne frem til relevant informasjon, fagstoff, verktøy og prosesser, og benytte dette til å belyse og ivareta eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan formidle egen refleksjon og faglig forståelse skriftlig og muntlig så vel som gjennom kunstneriske uttrykk
  • kjenner til og finner frem til nytenkning og innovasjon både innen uttrykk og teknologi, og benytter dette til å videreutvikle egen praksis
  • kjenner til og kan samarbeide på tvers av profesjonelle roller knyttet til produksjonen.

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som fellesforelesninger, casepresentasjoner, selvstudium, gruppeveiledning, samt studentveiledning. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 25 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Arbeidslivstilknytning

Emnet foregår i tett relasjon til norsk motebransje og inkluderer samarbeid med fremtidige kles/kostymedesignere. Emnet gir kontaktnett og erfaring som har relevans ved videre arbeid i feltet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappeeksamen

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Mappeeksamen individuell med ny eksamenstekst over to uker.