✕  Lukk søk

Musikkvideo (VAL206)

Innledning

I dette emnet lærer du om musikkvideoen som fenomen gjennom å se musikkvideoer, analysere dem, lese om dem, reflektere over dem, og ikke minst ved å lage musikkvideo og få vurdert den. Dere vil lære om sjangre, om fortellingsstruktur, bruk av rytme, om bransjen og om produksjonsformen.

Øvelsene vil holdes på en produksjonsteknisk enkelt nok nivå til at dere kan gjennomføre dem uten annen forkompetanse enn den dere kommer inn med.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til hovedtrekk i musikkvideoens historie og sjangre
  • har kunnskap om musikkbransjens tenkning rundt bruk av musikkvideo
  • har kunnskap om form- og stiltrekk i musikkvideosjangre
  • har kjennskap til arbeidsmetoder i musikkvideoproduksjon
  • har enkel kunnskap om fotografisk teknikk og klippeteknikk

Ferdigheter

Studenten...

  • kan delta i utvikling av et musikkvideokonsept
  • kan delta i produksjon av en musikkvideo
  • kan redegjøre for sentrale musikkvideosjangre og hovedtrekk i musikkvideohistorien

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan delta i utvikling av et estetisk konsept gjennom teamarbeid
  • kan arbeide med rytme i audiovisuelle media

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Klasseromsundervisning, veiledet og evaluert produksjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamensdel: Produksjonseksamen (filmproduksjon) i gruppe

Varighet: 2-4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt