✕  Lukk søk

Animasjonsfilm (VAL207)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om animasjonsfilm og gi studenten forståelse for de ulike sjangrene innenfor animasjon. 

Studentene får et innblikk i hva animasjon er, litt historikk, animasjonsfilmens styrker, svakheter, og ideer om hvordan vi kan bruke det i andre formater. I løpet av perioden skal studenten ha laget en kort animasjonsfilm. Vi vil fokusere på stop motion, dvs. at vi i hovedsak bruker kamera som verktøy (eller adobeprogrammer). Animasjonsteknikker som vi vil og kan bruke er blant annet: Tegnefilm, plastelina, dukker, Lego, mennesker etc.

Merk: vi gir ikke innføring i 3D, computer animasjon eller VFX.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale arbeidsmetoder innenfor animasjonsfilm
  • har kunnskap om produksjonsprosessen fra ide til ferdig film

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lage/ produsere en animasjonsfilm.
  • kan jobbe i team over en lengre periode.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over hvilke typer animasjon som er de vanligste og kunne vite arbeidsmengde i forhold til valg av sjanger.
  • har en utvidet teknisk innsikt og bredere forståelse for arbeidsflyt og produksjon.
  • Har en forståelse hvordan animasjonsfilm kan brukes i andre formater.

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Praksisarbeid eller studieprosjekt - 175 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 25 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltagelse (individuell):  Det stilles krav om oppmøte i gruppearbeidet, og innlevering av film (som er en del av gruppearbeidet).

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Produksjonseksamen

Obligatorisk deltagelse gjennomføres i henhold til Retningslinjer for kapittel 3 Studier - med utfyllende bestemmelser for obligatorisk aktivitet, og informasjon gitt av emneansvarlig.

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent obligatorisk deltagelse kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent deltagelse meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Produksjonseksamen i gruppe (3-4 studenter)

Varighet: 1-2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Merknader

Merk: vi gir ikke innføring i 3D, computer animasjon eller VFX.