✕  Lukk søk

Novelle, kortfortelling (VAL210)

Innledning

Emnet skal gi studentene en innføring i novelleskriving, kompositorisk tilnærmingsmåte til klassisk fortellerkunst og innblikk i alternative måter å bygge opp korte fortellinger. Emnet vil ha fokus på fortellende litterær produksjon og se på de ulike byggeklossene vi kan bruke for å strukturere korte fortellinger. Stemme, karakter, utviklingsbuer, kritisk potensial.

Emnet vil ha et særlig fokus på hvordan følelser vises fram og hvordan relasjoner utvikles i fiksjoner med kort lengde. Studentene skal tilegne seg en forståelse av novelleformen, men også se på hvordan disse narrative teknikkene kan brukes i andre formater, så som roman, korttekst, scenetekst og film-tv-skriving.

Studentene skal i løpet av kurset produsere minst en revidert og finpusset tekst i novelle/kortfortellingsformat.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan skille mellom ulike teksttyper i novelleformene, gjenkjenne sjangre og skjønnlitterære virkemidler

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle og revidere tekst i nevnte format og kunne utvikle en novelle kan sendes inn til antologier, tidsskrifter e.l.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan se de grunnleggende forskjellene - og likhetene - mellom fortellerkunst for lange og korte formater og definere hva slags materiale og språklig fortetning som egner seg for tekster i korte formater

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 36 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 39 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamensform: Individuell produksjonseksamen

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon: Samme oppgavetekst som ved ordinær eksamen med ny innleveringsdato.