✕  Lukk søk

Tekstutvikling (VAL214)

Innledning

Emnet utvikler grunnleggende ferdigheter som gjør studentene i stand til å produsere tekstlig innhold til artikler, sosiale medier, inter- og intranettsider og eget profileringsmateriell. Emnet legger særlig vekt på at studenten skal opparbeide seg god skriftlig fremstillingsevne. Studentene skal kunne produsere målgruppetilpasset innhold i tråd med strategier og mål, og de skal bygge og støtte oppunder en merkevare. Studentene skal være i stand til å velge riktig kanal til budskapet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan velge riktig strategisk kanal og målgruppe
  • kan kjenne til sentrale grammatikalske regler, retorikk og språklige virkemidler
  • kan kjenne til forskjeller mellom redaksjonelt stoff og innholdsmarkedsføring

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende teknikker for idéutvikling, prioritering og research
  • kan produsere og redigere tekst for digitale medier
  • kan tilpasse språk til kanal og målgruppe
  • kan skrive påvirkende tekster

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i forskjellige sjangre, også knyttet til fagområder / studieprogram

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Gjennomføring av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser, caser og studentpresentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 48 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 56 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 44 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Verktøy som presenteres i emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 10 dager

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres over 72 timer og med justert oppgavetekst.