✕  Lukk søk

AVID Certified User for Pro Tools (VAL215)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal sette den enkelte student i stand til å gjøre enkelt lydarbeid for podcasts, musikk, film o.l. ved hjelp av lydprogrammet Pro Tools. Emnet gir studenten en innføring i å anvende Pro Tools. Arbeidet følger AVIDs offisielle internasjonale sertifiseringsprogram, og går gjennom sertifiseringsprogrammets 2 første moduler; Pro Tools 101 og Pro Tools 110. Dette gir studenten mulighet for å oppnå sertifiseringen AVID Certified User. Pro Tools er verdens mest benyttede lydprogram innen tunge profesjonelle musikk- og filmmiljøer.

 • Pro Tools Fundamentals I (PT101) gir en innføring Pro Tools konsepter og prinsipper, og dekker nødvendig kunnskap for å fullføre et Pro Tools prosjekt, fra start til endelig miks  
 • Pro Tools Fundamentals II (PT110) bygger videre på kunnskapen fra PT101 og gir nødvendige ferdigheter for å kunne jobbe med Pro Tools i kommersiell sammenheng

Studentene gis praktiske øvinger og oppgaver utover det som ligger i det ordinære kursopplegget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan...

 • beskrive funksjonaliteten i Pro Tools
 • forklare metoder og teknikker for effektiv bruk av programvaren
 • identifisere de viktigste typer av verktøy for prosessering av lyd, så som EQ, dynamisk prosessering, samt effekter som reverb og delay
 • redegjøre for grunnleggende digital lydforming og lydteknikk

Ferdigheter

Studenten kan...

 • anvende kunnskap, metoder og teknikker til å gjennomføre individuelt arbeid ved bruk av Pro Tools
 • bearbeide allerede innspilt materiale

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • gjennomføre prosjekter og arbeider ved hjelp av Pro Tools
 • bidra i kunstneriske utviklingsprosesser ved å bruke musikkteknologi som uttrykksmiddel, eller som et hjelpemiddel i den skapende prosessen
 • opparbeide nødvendig kunnskaper for å kunne bestå sertifiseringen AVID Certified User for Pro Tools

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som fellesforelesninger og gjennomganger med praktiske oppgaver i en av høyskolens Mac-laber, samt selvstudium og øvingsoppgaver med tilgang til veiledning. Kursopplegget følger 2 opplæringsbøker og studenten må påregne en betydelig egeninnsats i å studere bøkene for å klare eksamen. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 48 timer

Arbeid med praktiske oppgaver - 90 timer

Selvstudium - 60 timer

Gjennomføring av eksamen - 2 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Individuell multiple choice eksamen (PT110, Pro Tools Fundamentals II)

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensform: Individuell Multiple Choice eksamen (PT110, Pro Tools Fundamentals II)

Varighet: 60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

For å motta AVID Certified User-bevis må studenten svare korrekt ved minimum 80 % av spørsmålene ved hver obligatorisk aktivitet og eksamen.

Læremidler

AVID Pro Tools Fundamentals I og AVID Pro Tools Fundamentals II er pensumlitteratur. Bøkene er helt nødvendige for å gjennomføre kurset og kjøpes på skolen for henholdsvis kr. 300,- og kr. 700,-. 

Merknader

For å klare å følge undervisningen, må studenten ha grunnleggende datakunnskaper på Mac eller PC. Videre anbefales det at student har en grunnleggende forståelse av / kjennskap til opptaksteknikk for lyd og MIDI.

Emnet har 16 studieplasser.