✕  Lukk søk

Intro til musikkproduksjon (VAL216)

Innledning

Dette emnet skal gi deg grunnleggende kunnskap og erfaring med å skape musikk ved hjelp av datamaskin. Du lærer:

 • Grunnleggende opptaksteknikk og bearbeiding av lyd
 • Bruk av virtuelle instrumenter og MIDI
 • Miksing og mastering.

Du jobber med hele prosessen fra musikalsk ide til ferdig produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gi et eksemplifisert innblikk i moderne musikkproduksjon på datamaskin samt kjenne til arbeidsprosesser og basisverktøy
 • viser kjennskap til bruk av teknologi for å komponere og arrangere musikk
 • beskriver og eksemplifiserer grunnleggende digital lydforming og lydteknikk

Ferdigheter

Studenten...

 • anvender datamaskin og Logic Pro X til å produsere musikalske ideer
 • behersker elementære produksjonsteknikker på datamaskin
 • kan gjøre kvalitetsopptak med mikrofon
 • kan bearbeide innspilt materiale etterpå i programvare

Generell kompetanse

Studenten...

 • kommuniserer og formidler synspunkter og erfaringer med profesjonelle med bakgrunn og kunnskaper innen musikkproduksjon
 • bruker musikkteknologi direkte som et uttrykksmiddel, eller indirekte som et hjelpemiddel i den skapende prosessen
 • kjenner til noen nytenkende artister og deres innovasjonsprosesser i musikkproduksjon og gjennom dette kan delta i eller gjenskape slike prosesser selv

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk utforskende. I tillegg til arbeid i grupper vil en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving og praktisk arbeid med musikkprogramvare på datamaskin.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 62 timer

Selvstendig øving praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Logic Pro X.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell produksjonseksamen (kombinert skriftlig underlag og produksjon)

Varighet: 1 uke skriftlig underlag / emnets varighet produksjonseksamen (musikkproduksjon)  

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha grunnleggende datakunnskaper på Mac.