✕  Lukk søk

Skuespillerteknikker (VAL217)

Innledning

Emnet skal gi studentene en innføring i de verktøy skuespillere bruker i en skapende prosess. Studentene introduseres for skuespillerteknikker, karakterarbeid, tekstforståelse, arbeid med undertekst og fysisk framstilling for scene og visuelle medier, og prøver dem ut i praksis. Emnet vil gi en praktisk innføring i hvordan skuespillere kan oppnå scenisk tilstedeværelse og situasjonsforståelse innenfor en kunstnerisk helhet. I arbeidet trenes forestillingsevnen og evnen til å være mentalt tilgjengelig for andre i et gruppearbeid.

 

Emnet passer for studenter som ønsker å øke sin kompetanse på å skape troverdige karakterer for scene og film, fortelle karakterdrevne historier, samt kommunisere med skuespillere.

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Studenten...

 

  • kan demonstrere en bevissthet om hvordan skuespilleren går fram for å forstå en tekst, herunder metoder for undertekst

  • kan analysere en tekst med tanke på spillbarhet

  • kan presentere spørsmål som ligger til grunn for alt karakterarbeid

  • kan beskrive ulike verktøy for å skape felles situasjonsforståelse

Ferdigheter

 

Studenten...

 

  • kan forberede en scenisk situasjon ved hjelp av skuespillerens verktøy, herunder improvisasjon og tekstanalyse.

  • kan redegjøre for hvilke valg en skuespiller gjør i prosessen frem mot et forslag til karakter.

  • kan analysere en tekst ved hjelp av skuespillerfaglige verktøy, med tanke på situasjon, karakter, status, og samspill med andre.

 

Generell kompetanse

 

Studenten...

 

  • kan anvende verktøy fra skuespillerarbeid i eget fagområde

  • kan finne frem til faglitteratur og eksempler som belyser skuespillerfaglige prosesser i scenisk arbeid

  • kan presentere skuespillerfaglige verktøy for å trene forestillingsevnen

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Arbeidet har fokus på prosessene. Studentene arbeider enkeltvis og i grupper med øvelser, 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med visninger. - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 35 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Utøvende eksamen i grupper

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Utøvende eksamen i gruppe

Varighet: 15-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig arbeider

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Gjennomføring: individuelt 

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering: nei

Etterprøvbar: ja

Regulerer adgang til: Utøvende eksamen 

Eksamen: Lik eksamensform som ordinær med ny eksamenstekst.