✕  Lukk søk

Tegning (VAL218)

Innledning

Gjennom grunnleggende tegne og skisseteknikker vil studentene lære å observere samt få en innføring i hvordan de kan kommunisere sine ideer visuelt.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten har

  • grunnleggende kunnskap om tegne og skisseteknikker
  • grunnleggende kunnskap om ulike tegne medier
  • grunnleggende forståelse for konstruksjon av perspektiv og komposisjonelle virkemidler
  • grunnleggende forståelse av proporsjoner i relasjon til figurative og abstrakte former

 

Ferdigheter - kandidaten kan

  • kommunisere sine ideer på en rask og effektiv måte med tegne og skisseteknikker
  • tegne ulike former for figurasjoner med forenklinger og abstraksjon.
  • tegne et bilde med perspektiv som gir dybde og rom

 

Generell kompetanse - kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om tegning som medium
  • er i stand til å bruke kunstneriske verktøy og teknikker for å kommunisere

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Øving - 20 timer

Vurdering - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Arbeidsverktøy

Analoge og digitale tegneverktøy

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappeeksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Mappeeksamen individuell med innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon.