✕  Lukk søk

ProsjektLAB (VAL222)

Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten erfaring med og mulighet til å trene sin evne til selvstendig arbeid og samarbeid i et selvdefinert prosjekt ut i fra et gitt eller egenvalgt tema. I emnet jobber studentene i grupper med prosess, research, strategi og ideutvikling som resulterer i en kommunikativ presentasjon av sluttproduktet rettet mot de som skal gjøre seg nytte av prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om gruppeprosesser og prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten...

  • kan definere, samarbeide om og utvikle et prosjekt innenfor et prosjektområde definert av gruppen

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor en gitt tidsperiode

Emnet inngår i

Valgemne for følgende studieprogram:

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i skuespill

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkproduksjon

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i grafisk design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i Retail Design

Bachelor i Art direction

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Gruppearbeid, veiledning, selvstudium og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 45 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 45 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet i dette emnet. 

Eksamen

Eksamen: Produksjonseksamen i grupper (opptil 5 studenter)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av vurderingen 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Levere på nytt individuelt, med samme problemstilling tilpasset individuell leveranse.