✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser 2013–2016


 

Dersom du har avlagt eksamen med gyldig resultat i emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon kan du søke om fritak fra emnet/emnene. Søknad om fritak for emne må gjøres via studentweb innen fristen.

Det vil da gjøres en vurdering på at emne du har tatt tidligere overlapper i størrelse, omfang og nivå.

Dersom opptaktskontoret gir avslag på søknaden må du gjennomføre emnet i henhold til utdanningsplanen din. Det vil ikke bli gitt betalingsfritak slik at dersom opptakskontoret godkjenner fritak for emnet, har du tre valg.

 • Du kan søke opptak i ett emne fra skolens portefølje som avholdes den aktuelle terminen emnet skal gå for dermed å ha full studieprogresjon.
 • Velge et emne som går i løpet av tiden du har studierett.
 • Velge og ikke å ta erstatningsemne.

Slik søker du om emnefritak.

 1. Logg deg inn i StudentWeb.
 2. Trykk på knappen «Mer… ».
  1. Velg «Spørreundersøkelse».
 3. Trykk på linken «Søknad om emnefritak for studenter ved Høyskolen Kristiania».
 4. Les nøye igjennom skjemaet og fyll ut følgende:
  1. Skriv inn emnekode og emnenavn du ønsker emnefritak for. Emnene du kan søke fritak om finner du i StudentWeb under «Aktive emner».
  2. Skriv inn emnekode og emnenavn som du søker fritak fra. Dette finner du på din karakterutskrift/vitnemål.
  3. Huk av for at du har forstått vilkårene.
  4. Huk av for om ikke ønsker erstatningsemnet, dersom dette er av ønske. Emneoversikt finner du her, under «Studieplan og emnebeskrivelser.
  5. Dersom du ønsker erstatningsemne oppgir du emnekode og navn for dette emnet.
 5. Trykk på den grønne knappen «Lagre»

Etter du har søkt må du ettersende karakterutskrift og emnebeskrivelse som PDF til opptak@kristiania.no

Søknaden kan endres så mye du vil frem til fristen går ut.

 • Søknadsperioden for Høstsemester 15. august – 15. september.
 • Søknadsperioden for Vårsemester 1. januar- 15. februar.

Har du spørsmål knyttet til emnebeskrivelser, ta kontakt med avdeling for studentoppfølging