✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser Master i markedsføringsledelse 2014–2016

1. studieår 2014–2015

Høst

ØKA4100 Økonomisk antropologi
INT4101 Integrerte distribusjonssystemer
FOR4101 Forbrukermarkedsføring
KVA4100 Kvalitativ metode og vitenskapsteori

Vår

ØKH4100 Økonomisk historie
MAR4100 Markedsmakt
MST4100 Markedsstrategi
KVM4101 Metode II Kvantativ markedsanalyse

2. studieår 2015–2016

Høst

ØKS5101 Økonomisk sosiologi
ØKA5100 Økonomisk analyse og styring
ORG5100 Organisasjonsdrevet merkebygging

Valgfag
Vår

MAS5100 Masteroppgave