✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser Master i markedsføringsledelse 2015–2017

1. studieår 2015–2016

Høst

ØKH4100 Økonomisk historie
FBP4100 Forbrukerpsykologi
FOA4100 Forbrukerantropologi
KVA4100 Metode 1: Kvalitativ metode og vitenskapsteori

Vår

ØKS4100 Økonomisk sosiologi
ØAS4100 Økonomisk analyse og styring
KMS4100 Kommunikasjons- og mediestrategi
KMA4100 Kvantitativ metode og analyse

2. studieår 2016–2017

Høst

AMA5100 Anvendt markedsanalyse
MMV5100 Markeds- og merkevarestrategi
IMK5100 Intergrerte markedskanaler
TMS5100 Tjenestemarkedsføring og serviceinnovasjon

Vår

MAS5100 Masteroppgave