✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser Master i markedsføringsledelse 2013–2015

1. studieår 2013–2014

Høst

FOR4100 Forbrukermarkedsføring
INT4101 Integrerte distribusjonssystemer
KVA4100 Kvalitativ metode og vitenskapsteori
ØKA4100 Økonomisk_antropologi

Vår

KVM4101 Metode II Kvantativ markedsanalyse
MAR4100 Markedsmakt
MST4100 Markedsstrategi
ØKH4100 Økonomisk historie

2. studieår 2014–2015

Høst

ORG5100 Organisasjonsdrevet merkebygging
ØKA5100 Økonomisk analyse og styring
ØKS5101 Økonomisk sosiologi

Valgfag
Vår

MAS5100 Masteroppgave