✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser og programbeskrivelser for bachelorstudier, kull 2019–2022

Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for helsevitenskap

Institutt for teknologi

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Westerdals institutt for film og medier

Institutt for scenekunst, musikk og studio

Institutt Musikkteaterhøyskolen

Innhold i emnebeskrivelsene publiseres i forkant av hvert semester. Se programbeskrivelsen for mer informasjon om programmet og de enkelte emnene.

Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for helsevitenskap

Institutt for teknologi

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Westerdals institutt for film og medier

Institutt for scenekunst, musikk og studio