✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser og programbeskrivelser for bachelorstudier, kull 2021 – 2024

Innhold i emnebeskrivelsene publiseres i forkant av hvert semester. Se programbeskrivelsen for mer informasjon om programmet og de enkelte emnene.

School of Communication, Leadership and Marketing

Institutt for kommunikasjon

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for markedsføring

School of Health Sciences

Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss

Seksjon for trening, ernæring og biomedisin

School of Economics, Innovation and Technology

Institutt for økonomi og innovasjon

Institutt for teknologi

School of Arts, Design and Media

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Westerdals institutt for film og medier

Institutt for musikk og studio

Institutt for scenekunst

Innhold i emnebeskrivelsene publiseres i forkant av hvert semester. Se programbeskrivelsen for mer informasjon om programmet og de enkelte emnene.

School of Communication, Leadership and Marketing

Institutt for kommunikasjon

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for markedsføring

School of Health Sciences

Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss

Seksjon for trening, ernæring og biomedisin

School of Economics, Innovation and Technology

Institutt for økonomi og innovasjon

Institutt for teknologi

School of Arts, Design and Media

Westerdals institutt for kommunikasjon og design

Westerdals institutt for film og medier

Institutt for scene, musikk og studio

Institutt for scenekunst