✕  Lukk søk

Emnebeskrivelser og studieplaner for fagskolestudier 2020 – 2022

Innhold i emnebeskrivelsene publiseres i forkant av hvert semester. Se programbeskrivelsen for mer informasjon om programmet og de enkelte emnene.

Avdeling for design og kommunikasjon

Avdeling for medier og teknologi