✕  Lukk søk

Fagskolen Kristiania

På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi i Oslo og Bergen. og vi tilbyr også nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og etter endt utdanning vil du få en fagskolegrad eller høyere fagskolegrad. 

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania (tidligere Norges Kreative Høyskole) arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Vi har også en egen Designlabb i Oslo og i Bergen, som er et kreativt fristed for alle våre fagskolestudenter fylt av kostbare maskiner og ny teknologi. Her kan studentene boltre seg fritt. Les mer om Designlabben her.

Hva er en fagskoleutdanning?
En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år. Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.Regjeringen vedtok i 2017 Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». Les om hvordan dette påvirker fagskolen positivt framover.

Bachelormuligheter
Etter fullført fagskoleutdanning har du muligheten til å studere videre på Høyskolen Kristiania eller dra til utlandet. De med fagskoleutdanning i prosjektledelse kan søke seg inn på 2. året i Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring.  De som har fagskoleutdanning i interiør kan søke seg inn på Bachelor i interiørarkitektur. Høyskolen Kristiania jobber videre med å få plass flere overganger mellom fagskole og høyskole. Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter, ta kontakt med våre studentambassadører.

Dersom du ønsker å studere videre til en bachelorgrad i utlandet kan du kontakte vår samarbeidspartner Education Link. Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning
Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav. Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet. Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Deltidsstudier på nett med oppstart uke 5 i 2020:

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanningen gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø.  Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring. I tillegg går studiet mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Liker du å jobbe prosjektbasert og ønsker en ytterligere kompetanse i det å lede prosjekter? Utdanningen, prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere din prosjektlederkompetanse. Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter.

 

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Fagskolestudier med oppmøte - stedbasert:

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

3D og animasjon handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder, og en god 3D-designer må beherske både animasjon, 3D-grafikk, visuell kommunikasjon og historiefortelling. Det kan være alt fra å lage figurene i en animasjonsfilm, karakterene og omgivelsene i et spill, reklamefilmer og de fantastiske effektene på kinofilmer, men også omgivelsene man tror er ekte i samme film.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Design thinking en måte å utvikle tjenester og produkter på som setter brukeren i sentrum. Metodikken utfordrer tradisjonelle utviklingsprosesser med sitt praktiske brukerperspektiv og blir stadig oftere nevnt som et viktig verktøy for fremtidig vekst og velstand i Norge. I studiet jobber du tverrfaglig i ulike konstellasjoner og lærer hvordan du kan bruke designmetodikk til å løse utfordringer knyttet til utvikling av produkter og tjenester.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

En god innholdsprodusent er en visuell historieforteller som kan bruke bilder, film, klipping, tekst og lyd som virkemidler for å få budskapet fram på en troverdig måte, og samtidig beherske kommunikasjonsstrategi, planlegging og målgruppeforståelse. Du skal produsere og spre innhold til spesifikke målgrupper, og god innholdsmarkedsføring skal gi brukerne en opplevelse gjennom innhold som målgruppen ønsker å se.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Vi gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen, gjennom spennende fag som filmteori, dramaturgi, produksjon, regi og manus, foto/lys og klipp og lyd, og muligheten til å spesialisere deg innen de fagene du liker best. Vi satser på produksjoner av dokumentarfilm, reportasje, kortfilm, eksperimentell film, musikkvideo, reklamefilm og fiksjon, og lar deg eksperimentere for å utvikle ditt eget selvstendige filmuttrykk.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Frontend-utvikling handler om å oversette UX-design til kode for å skape gode nettsider og applikasjoner. På frontend-utvikling får du de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og kompetansen til å utvikle nettsider og mobile applikasjoner.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Vi utdanner konseptuelle og kreative designere som blir dyktige håndverkere og gode samarbeidspartnere som bransjen vil ha. Vår undervisning og pedagogikk baserer seg på læring gjennom praktisk arbeid, oppgaver, prosjekter og workshops, så du kan gå rett ut i jobb og føle deg trygg – til et byrå, bedrift eller som selvstendig næringsdrivende.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Illustratører jobber med en rekke ulike oppdrag innen reklame, bøker, aviser, magasiner, animasjon, film og TV, emballasje, tegneserier og dataspill. En illustratør må kunne tolke en tekst, en ide eller en stemning og lage et bilde av den, og her lærer du både å utvikle din visuelle stil og hvordan man jobber med oppdrag for reelle kunder.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Som interaksjonsdesigner får du muligheten til å skape framtiden og påvirke hverdagen til mange. Dette er en utdanning for deg som liker å være kreativ med teknologi, og som har interesse for å skape spennende digitale opplevelser, enten på individuell basis eller som bidragsyter i et team.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

På interiørstudiet jobber du praktisk og virkelighetsnært med blant annet rommets funksjon, farger, materialer og produkter. Interiørfaget er mye mer enn det som fremstilles i interiørblader; det dreier seg om å forme våre fysiske omgivelser og skape en funksjon og opplevelse relatert til rom og innredning.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Music business gir med fokus på både nordisk og global bransje et godt grunnlag for å starte en karriere i musikkbransjen. Studiet tilbyr praktisk rettet undervisning i et bransjenært læringsmiljø, og kombinerer teoretisk grunnlag med aktiv og reell drift av studentdrevet plateselskap.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Musikkproduksjon og lyddesign kan lokke fram følelser og sinnsstemninger, bidra i historiefortellingen, være med på å styrke en merkevare og la deg realisere egne ideer og kundenes auditive ideer, ved bruk av moderne musikkteknologi, komposisjon og arrangering. Studiet gir deg mulighet til å bli en dyktig aktør med godt utviklede skapende og tekniske ferdigheter innen lyd- og musikkproduksjon til auditive og audiovisuelle medier. Det passer for deg som vil lære hvordan du kan påvirke innhold og mening med din musikk: Hva er god lyd, hvordan du kan få egen produksjon til å låte profesjonelt, og hvordan du kan gjøre interessen din for musikkproduksjon og lyddesign til en yrkesvei.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Prosjektlederutdanningen passer for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere. På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter, og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Reklame og merkekommunikasjon er et toårig fagskolestudium som gir deg det du trenger for å få deg en jobb i bransjen. Studiets pedagogiske syn er at du skal erfare mens du lærer, og gjennom workshoper, byråbesøk og prosjekter for små og store virksomheter får du muligheten til å vise hva du kan.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Spillutvikling gir deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å gjøre deg yrkesklar i løpet av to år. Utdanningen gir deg god forståelse av idé-utviklingen, prosesser og programmering som gjør deg i stand til å produsere et ferdig dataspill.

Studentarbeider

På våre stedbaserte studier produserer studentene mye fysisk arbeid under studiet, som de kan bruke videre i sin portfolio når de skal søke jobb.

Se studentarbeidene her

Aktuelt