✕  Lukk søk

Små og store kompetanseløft

Folk flest tilbringer mesteparten av sitt voksne liv på jobb, og de fleste opplever et kontinuerlig behov for ny kunnskap i takt med at arbeidsgiver trenger ny kompetanse.

Høyskolen Kristiania rigger derfor sitt tilbud med tanke på «livslang læring» og samarbeider med arbeidslivet for å sikre at vi tilbyr relevant kompetanse og personlig utvikling – sammen!

Trenger din bransje eller rolle en kompetanseoppgradering?

Opplever du et spesielt kompetansebehov i din bransje eller i din rolle i arbeidslivet som ikke dekkes godt gjennom vårt etablerte kompetansetilbud? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi ønsker å tilby kompetanseheving som ivaretar og stimulerer til økt spesialistkompetanse. Ta kontakt med vår avdeling for arbeidsliv og innovasjon for å diskutere rammene for et evt. samarbeid.

Kunnskapsløft i sponsing og eventbransjen

Sammen med Sponsor- og eventforeningenhar vi utviklet en ny utdanning for alle som vil skape verdier og styrke merker både på organisasjons- og personnivå gjennom sponsing og eventer.

Med dette er vi med å profesjonalisere en hel bransje gjennom å styrke verdifull spesialistkompetanse.

Hvilken kompetanse savner du?

Bilde fra Sponsor og Eventprisen 2019