✕  Lukk søk

Fysiologisk testlab

Høyskolen Kristanias fysiologiske testlaboratorium er et topp moderne laboratorium som brukes til undervisning og forskning.

Også våre studenter, spesielt de på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring, har mye undervisning i laboratoriet.

Testing av egen helse er samtidig både motiverende og gir verdifull informasjon for mange andre. Derfor tilbyr vi tester til deg som ønsker å teste din fysiske tilstand og prestasjonsevne.

På testlaboratoriet finner vi ut hva status er nå, måler fremgang og gir deg videre råd og tilpasning av mosjon og trening. 

bestilltime

Basistesten for utholdenhetsutøvere

Testen forteller hvor stor kroppsmotor man har – også kalt oksygenopptak. Det maksimale oksygenopptaket er med på å bestemme din aerobe kapasitet, og brukes til å vurdere om treningen gir resultater.

Et arbeids-EKG brukes først og fremst til å fremskaffe kunnskap om det foreligger tegn til hjerte- og karsykdom under fysiske anstrengelser.

Arbeids-EKGen utføres på sykkel under økende belastning, og sammen med måling av blodtrykk får testpersonen festet elektroder på kroppen som måler hjerteaktiviteten under testen.

Etter avsluttet test gjennomgås testresultatene med lege/testpersonell som igangsetter tiltak, hvis behov.

Spirometri er en lungefunksjonsprøve. Spirometri måler to forskjellige egenskaper ved lungene; mengde (volum) luft som pustes ut og strømningshastigheten til denne luften (flow). Tilsammen gir målingene svært god informasjon om lungenes og luftveienes funksjoner. Spirometri brukes svært mye hos f.eks. astma- og KOLS-pasienter.

Målingene som gjøres ved spirometri er uavhengig av muskelstyrke og fysisk kondisjon, og gir derfor et objektivt mål på lungefunksjonen.

Høyskolen Kristiania er en ledende aktør i utviklingen av våre fagfelt. Fysiologisk testlaboratorium er en del av et aktivt læringsmiljø på høyskolen, med fokus på grundighet, kompetanse og sikkerhet. Som student på våre bachelorstudier får du prøvd ut dine kunnskaper i praksis.

Laktatprofiltesten brukes for å finne egnede intensitetssoner på trening. Denne testen ble tidligere kalt anaerob terskel og gjennomføres på tredemølle eller sykkel.

Her arbeides det med konstant belastning i fem minutter, så tas det en blodprøve og belastningen økes. Dette fortsetter til det er endel laktat i blodet, og belastningen oppleves som moderat hard til hard.

I tillegg til blodlaktat måler vi hjertefrekvens og oksygenopptak.