✕  Lukk søk

Søk studieplass hos oss

I søknadsskjema finner du oversikt over studier med ledige studieplasser.

Skal du søke opptak til studier som har opptaksprøve eller prøvespill?

Opptaksprøver, egenvurderingsskjema og vurderingskriteriene for opptak finner du her!

Slik søker du

Fyll ut og send inn søknaden din via vårt søknadsskjema. Hvis studiet ditt ikke har rullerende opptak er søknadsfristen 15. april. Om søknadsfristen gjelder for deg ser du på studiesiden til studiet du ønsker å søke.

Du kan søke på inntil tre studieprogram i prioritert rekkefølge. Du blir tilbudt ventelisteplass kun på høyere prioriterte ønsker.

Etter at søknadsskjemaet under er sendt inn får du en bekreftelse på e-post. Her ser du hva du registrerte i søknadsskjemaet.

Innen et døgn etter at søknaden er sendt får du en ny e-post fra oss med tilgang til søkeportalen «Min side». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet.

Du må selv laste opp all relevant dokumentasjon på Min side, som vitnemål og attester. Dokumentasjonen skal lastes opp innen en frist, se fristen for ditt studium på Min side. Dette gjelder også om din utdanning avsluttes etter 15. april.

Om du har søkt på et studium med rullerende opptak vil du etter kort tid motta et betinget studietilbud. Du må da laste opp dokumentasjonen på Min side i etterkant.

Tilbudet er hva vi kaller betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Det vil si at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Dette tilbudet kan sees inne på søkeportalen Min side.

Opptaksprøvene legges ut 15. januar under hvert studieprogram på kristiania.no og det åpnes for innlevering på Min side 15. februar. Opptaksprøven må lastes opp på Min side innen midnatt den 15. april.

Godkjente filformater: JPEG, PDF, MP3 (lyd), MP4 (bilder), MOV. Det er ingen begrensning i filstørrelse, men større filer kan ta lengre tid å laste opp.

Dersom du skal videre til intervju, får du tilsendt invitasjon med tidspunkt på e-post.

Søker du opptak til et studium med prøvespill, må du laste opp egenvurderingsskjema på Min side innen 15. april. Egenvurderingsskjemaene legges ut 15. januar under hvert studieprogram på kristiania.no og kan leveres inn på Min side fra 15. februar.

Dersom du skal videre til intervju, får du tilsendt invitasjon med tidspunkt på e-post.

Et eventuelt tilbud om studieplass blir sendt til e-posten du registrerte i søknadskjemaet. Her vil du også få invitasjon til eventuelle intervju/auditions/prøvespilling.

Dersom noe mangler i søknaden din vil du også få beskjed via e-post. Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din.

NB! Informasjon fra studieadministrasjonen sendes fra epost-adressen opptak@kristiania.no.

Avslutningsvis må du akseptere tilbudet.

Får du tilbud om studieplass eller ventelisteplass må du takke ja eller nei på Mine side innen oppgitt svarfrist. Du kan miste plassen om du ikke svarer innen fristen.

Hvis du får tilbud om studieplass og takker ja til plassen, må du betale en registreringsavgift på 1900 kroner. Faktura sendes ut ved inngåelse av studiekontrakt, og har betalingsfrist på 14 dager.

Om du fortsatt har spørsmål om hvordan du skal fylle ut din søknad kan du lese Høyskolen Kristianias opptaksvilkår eller ta kontakt på telefon 22 59 60 00, eller på e-post: studier@kristiania.no.

 

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar. Fant du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til opptak@kristiania.no, eller send oss en melding via vårt kontaktskjema som du finner helt nederst på siden.

I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, førstegangstjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Du kan bare få tilleggspoeng for en av delene, så du kan ikke få mer enn 2 tilleggspoeng. For å få uttelling for tilleggspoeng må relevant dokumentasjon lastes opp i Min Side.

Du får automatisk alderspoeng ut i fra hvilket år du er født. Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng.

Alle opptakskrav finner du på hver enkelt studieprogramside.

Kravet om generell studiekompetanse kan dekkes med fullført og bestått videregående utdanning fra et annet land. I de fleste tilfeller er det imidlertid nødvendig å bestå tilleggskrav.

Nordiske land

Har du fullført og bestått 3-årig videregående skole i ett av de nordiske landene på et program som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet, har du også generell studiekompetanse i Norge. Noen land har spesifiserte krav til karakterer. Disse finner du på Samordnaopptak.no.

Resten av verden

Du må ha bestått videregående utdanning fra hjemlandet. For noen land er det også krav om ett eller to års høyere utdanning i hjemlandet. I tillegg må søkere fra land utenfor Norden bestå krav til norsk og engelsk.

Hva slags dokumentasjon som kreves finner du spesifisert på samordna opptak sine sider om utdanning fra utlandet  og i GSU-listen.

Særskilt vurdering vil si at det kan tas hensyn til at karakterpoengsummen din er lavere enn det en sannsynligvis hadde vært, hvis forhold som for eksempel sykdom, ikke hadde oppstått.

For å søke om særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din vurdert av fagavdelingen opp mot studiet du har søkt på. Får du ikke godkjent særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket med poengsummen du har.

Ved søknad om særskilt vurdering må du i tillegg til vitnemål og attester sende inn:

 • Et skriv hvor du forteller hvorfor du søker særskilt vurdering.
 • Attest fra en sakkyndig om forholdene som påvirket karakterene dine. For eksempel en utredning fra PPT eller legen din.
 • Dokumentasjon fra skolen som bekrefter tilretteleggingen du har fått.

Sensitiv dokumentasjon

Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon i søknaden. All dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger, må du sende til saksbehandler som papirkopier i posten. Adresse finner du i søknaden din.

Hva som er sensitiv informasjon er definert i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 nr 8.
Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om:

 • Helseforhold
 • Seksuelle forhold
 • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning.
 • Hvorvidt en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
 • Medlemskap i fagforeninger.

Flere av utdanningene på høyskolen Kristiania har rullerende opptak. Studieplassene tildeles i den rekkefølge søknadene blir behandlet og søkeren blir vurdert som kvalifisert.

Prisen per semester varierer. Prisene finner du på de enkelte studiesidene.

Hvis du får tilbud om studieplass og takker ja til plassen, må du betale en registreringsavgift på 1900 kroner. Faktura sendes ut når du har takket ja til studieplassen, og har betalingsfrist på 14 dager.

I tillegg faktureres du for en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) hvert semester. Betalt semesteravgift er en forutsetning for å få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen.

Vurderingskriterier og rangering av søkere varierer mellom de ulike studiene.

Informasjon om opptak og kriterier finner du på de enkelte studiesiden, under fanen ved navn «opptaksinformasjon».

Høyskolen Kristianias søkeportal heter Min side. Her kan du:

 • https://minside.kristiania.no
 • omprioritere søknadsvalgene
 • akseptere tilbudet om studieplass (Her signerer du digitalt)
 • velge å takke ja til ventelisteplass om studiet du har søkt på er fullt
 • kontakte opptaksavdelingen om det er noe du lurer på
 • laste opp dokumentasjon som vitnemål, opptaksprøver og politiattest til de studiene som krever dette
 • se status på vår behandling av søknaden din
 • benytte angrefristen om du velger å trekke søknaden din.

Vi opplever at mange ikke husker passordet til søkeportalen Min Side etter at de har søkt om studieplass – Legger du inn e-postadressen du benyttet da du søkte og klikker «Glemt passord», vil du få passordet sendt på e-post.

 • For at du skal kunne søke om studieplass må ditt fødselsnummer (11 siffer) stemme overens med ditt navn i Folkeregisteret.
 • For utenlandske søkere kreves det at du har norsk personnummer. Les mer om Høyskolen Kristianias opptaksvilkår.