✕  Lukk søk

Mobilitetsmuligheter for ansatte

Her finner du informasjon om dine mobilitetsmuligheter som ansatt i Høyskolen Kristiania.

Prorektor Trine Meza utenfor operaen i Oslo

Trine J. Meza er prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Mobilitet

Betyr i enkelthet at du som ansatt ved Høyskolen Kristiania kan besøke, arbeide og/eller undervise ved partner universiteter i utlandet. Dette for å sikre at egen undervisning har et internasjonalt tilsnitt, at du er faglig oppdatert innenfor ditt felt også internasjonalt og ikke minst at du selv lar deg inspirere av et slikt opphold. Administrativt ansatte kan også utveksles for ‘job shadowing’ for eksempel.

Erasmus+ er EUs støtteordning for å motivere til mobilitet innenfor Europa. Det er DIKU som forvalter programmet (DIKU er SIUs nye navn, etter at de ble eget direktorat). Internasjonalt Kontor (IK) ved Høyskolen Kristiania distribuerer E+ midler videre til ansatte i HK. Ta direkte kontakt med IK for å søke om midler, det er midler tilgjengelig hvert år!

Mobilitet utenfor Europa

Mobilitet utenfor Europa fordrer at vi har avtaler om dette i bilaterale avtaler mellom Høyskolen Kristiania og institusjonen ute. Her er det viktig at dere som ansatte også selv tar initiativ, gjerne ved å utnytte egne gode faglige kontakter (f eks felles forskningsprosjekter) eller administrative kontakter.

Innenfor Erasmus+ finnes det også såkalte globale mobilitetsprosjekter, der Høyskolen Kristiania enten kan være initiativtaker og søker, eller deltaker i andre institusjoners samarbeid/prosjekt. Dette er alltid initiert av instituttene selv, kanskje i samarbeid med forskningsadministrasjonen, som er en support tjeneste for faglig ansatte.

Studentmobilitet

Utgangspunktet for de fleste av våre internasjonale universitetssamarbeid, og som Internasjonalt Kontor administrerer, har student- eller ansatt mobilitet som kjerne. Vi skiller mellom Exchange og Study Abroad, der førstnevnte er toveis avtaler og der våre studenter betaler studieavgift som normalt til Høyskolen Kristiania, sistnevnte er stort sett enveis avtaler der f eks studentene betaler skolepenger til universitetet ute.

Fagskolen har pr i dag 10 ulike universitetssamarbeid, som hovedsakelig har handlet om å tilby et påbyggingsår internasjonalt. Dette for at studentene skal kunne oppnå en bachelorgrad, innenfor sitt fagfelt på normert tid (tre år). Vi vil fremover jobbe mer med å inkorporere internasjonalisering i studiene hjemme og har som mål å gi mulighet for internasjonal praksis på alle fagskolestudier.

Mer informasjon

Du finner utfyllende informasjon om prosessen for å søke mobilitet via Kvalitetslosen under Internasjonalisering.

Har du spørsmål, kommentarer eller ideer, så er det bare å ta kontakt med internasjonalt kontor via e-post international@kristiania.no