✕  Lukk søk

Helse, medisin og ernæring

En utdanning innenfor helsefag gir deg kompetansen du trenger for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Du vil kunne få en meningsfull jobb hvor du hjelper andre, enten ved å lege skader og sykdommer eller ved å hjelpe folk å ta gode og helsefremmende valg.

Et yrkesvalg for fremtiden

Vår forventede levealder er høyere enn noensinne. Enkelte påstår faktisk at den første tohundreåringen allerede er født. Økt levealder betyr økt forekomst av alders- og livsstilsrelaterte plager og sykdommer. Ved å ta en utdanning innen helsefag får du en forståelse av hvorfor sykdom oppstår, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i forebygging og behandling.

Studietilbud innen helse, medisin og ernæring:

Bachelor

Heltid eller deltid | 3 år på heltid eller 4 år deltid  | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Ønsker du å jobbe innenfor morgendagens helsevesen? Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte framtidens helseutfordringer.

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur.

Heltid | 3 år på heltid | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Hvordan har du utviklet den personligheten du har?

Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

Heltid | 3 år på heltid | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Er du interessert i hvordan menneskekroppen fungerer? Både når den er frisk og når den er syk?

Med en Bachelor i biomedisin vil du lære deg mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer.

Heltid | 3 år på heltid | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Ønsker du å gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Arbeide målrettet med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsarbeid? Da er bachelor i ernæring studiet for deg!

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Bli med på å forme morgendagens idrettsgleder med kompetansen fra en Bachelor i helse- og idrettsledelse. Her vil du lære hva som kreves av deg for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Bachelor i helse- og idrettsledelse gir deg muligheten til å utforske fagfeltet idrett, folkehelse og ledelse, og hvilke krav som vil kjennetegne fagfeltet i årene som kommer. Vi gir deg den kompetansen som forventes av deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Ønsker du å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg? Vil du påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse? Da er Bachelor i livsstilsendring og folkehelse studiet for deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling der man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse.

Målet er at pasienten blir kvitt mindre symptomer og får en bedre hverdag.

Årsenhet

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Årsenhet i grunnmedisin består av fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, som inngår i de fleste helsefaglige høyskoleutdanninger.

Denne kunnskapen er ikke bare fascinerende, men også helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer.

Årsenhet i psykologi gir en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende og dagsaktuelle problemstillinger innen fagområdet.

Videreutdanning

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Den ettårige videreutdanningen er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund og for å fullføre diplomoppgave, som kreves for å kunne titulere seg Osteopat D.O. MNOF.

Videreutdanningen bygger på Bachelor i Osteopati og gir deg ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom teoretisk og praktisk undervisning. Du vil også få klinisk praksis på høyskolens egen studentklinikk.

Nettstudier

Nettstudium med samlinger | 1 år på heltid | 60 studiepoeng

Få unik kompetanse til å jobbe som personlig trener (PT)!

Personlig trener-utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, tilrettelegge, veilede og motivere personer til målrettet og riktig trening og kosthold.

Årsenheten består av nettbaserte kurs, både med og uten samlinger.

Nettstudium | 1 år på heltid | 60 studiepoeng

Årsenheten i ernæring og helse gir deg en innføring i ernæringsfysiologi, med fokus på blant annet kroppens energiomsetning, næringsstoffenes fysiologiske virkning og forebygging og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer.

Nettstudium | 1 år på heltid | 60 studiepoeng

Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker.

Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til samfunn. Med en årsenhet i psykologi vil du lære kunnskap og teknikker som vil være relevante for mange fagområder.

Når du studerer helsefag blir du plassert i læringssituasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet, og mange av foreleserne våre har tett tilknytning til den kliniske hverdagen gjennom sin egen praksis. Undervisningen er forsknings- og kunnskapsbasert.

Som helsefagstudent hos oss får du tilgang til helt unike fasiliteter, som anatomisk læringssenter, fysiologisk testlab, studentklinikk, treningsfasiliteter og ernæringskjøkken.

Jobb med mening

Vil du være med å utgjøre en forskjell? Utdanning innen helsefag ved Høyskolen Kristiania gir deg kompetansen du trenger for å møte morgendagens pasienter.

Les mer om våre helsestudier

Møt en student på Bachelor i ernæring

Vicki Carine H. Saxegaard synes sammenhengen mellom trening og kosthold er noe av det mest spennende med ernæringsstudiet.

Les intervjuet med Vicki

Aktuelt