✕  Lukk søk

Tidligere student?

Bli en del av nettverket for tidligere studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania.

Etter studiene på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania blir du en del av vårt alumni. Et nettverk for Høyskolen Kristianias tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte.

Her kan du holde kontakt med medstudenter eller andre tilknyttet høyskolens utdanninger. Formålet er å bidra til verdifull nettverksbygging, faglig påfyll, karriereutvikling og livslang læring. Gjennom aktiviteter og tilbud kan du som tidligere student dele erfaringer og kunnskap, og relasjoner ivaretas og bygges.

På profilsiden kan du laste opp CV, attester, vitnemål, kursbevis og portfolio. På den måten har du alt trygt arkivert. Ved å holde din profil aktiv kan du også velge å være søkbar til aktuelle stillinger.

Høyskolen Kristiania alumni tilbyr

  • Et faglig og sosialt nettverk – som du kan dra nytte av i din videre karriere
  • Invitasjoner til faglige frokostseminarer med mer – tilpasset deg som er i jobb
  • Faglig påfyll fra Høyskolen Kristiania eller Fagskolen Kristiania gjennom nyhetsbrev
  • Informasjon og veiledning rundt relevant videreutdanning og karriereutvikling
  • Hjelp til rekruttering til spennende og relevante jobber gjennom vår karriereportal
  • Møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom Høyskolen Kristiania og samfunns- og arbeidsliv.

Hold oss oppdatert på din karriere

Vi ønsker å knytte til oss engasjerte alumner som kan bidra med gjesteforelesninger, taler til nye studenter, innlegg på karriereworkshops og på andre studentarrangementer. Din erfaring kan bidra til inspirasjon og relevans for dagens studenter.

Ta kontakt dersom du har en spennende historie å fortelle, har behov for internships i din bedrift eller ønsker å samarbeide på andre måter.

Bidra til at neste generasjon studenter oppnår suksess i arbeidslivet

Gjennom å tilby våre studenter internships bidrar du til å gi våre studenter verdifull arbeidserfaring, samtidig som du får tilgang til de beste studentene.

På høyskolens karriereportal gir vi din bedrift mulighet til å kostnadsfritt formidle stillingsannonser til våre studenter. Du kan også markedsføre din bedrift gjennom studentforeningens karrieredager, bedriftspresentasjoner og andre profileringskanaler.

Tilbud om etter- og videreutdanning

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristianiahar også lange tradisjoner innenfor etter- og videreutdanning. Vi er en av landets viktigste institusjoner for mennesker som har behov for påfyll av kunnskap. I årene framover vil vi ytterligere styrke vårt etter- og videreutdanningstilbud. Som alumna vil du få informasjon og gode tilbud på disse programmene.