✕  Lukk søk

Ledelse og administrasjon

Studietilbud innen ledelse og administrasjon:

Bachelor

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for helsevitenskap

Bli med på å forme morgendagens idrettsgleder med kompetansen fra en Bachelor i helse- og idrettsledelse. Her vil du lære hva som kreves av deg for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Bachelor i helse- og idrettsledelse gir deg muligheten til å utforske fagfeltet idrett, folkehelse og ledelse, og hvilke krav som vil kjennetegne fagfeltet i årene som kommer. Vi gir deg den kompetansen som forventes av deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

En karriere innenfor innkjøp og anskaffelser vil kunne være svært variert og krever bred kompetanse innenfor mange felt. Med vår Bachelor i innkjøpsledelse blir innkjøp av varer eller tjenester, eller arbeid med de store anskaffelseskontraktene en del av din varierte og spennende hverdag.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

Bachelor i innkjøpsledelse gir deg kunnskap om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp.

Med vår Bachelor i innkjøpsledelse blir innkjøp av varer eller tjenester, eller arbeid med de store anskaffelseskontraktene en del av din varierte og spennende hverdag i handelsbransjen enten i Norge eller internasjonalt.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Hvilke metoder bruker de som bygger de mest kjente merkevarene, og hvilke psykologiske prosesser ligger bak forbrukernes ulike valg? På Bachelor i markedsføring og merkevareledelse lærer du hva som kreves for å utvikle attraktive merkevarer, og hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Dette studiet forbereder deg til en jobb i framtidens salgsorganisasjon. Hovedvekten av studiet vil være på det profesjonelle salget mellom bedrifter (business-to-business). Det er her de mest spennende salgsjobbene vil ligge i framtiden.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir deg en bransjenær og praktisk innføring i det å lede et prosjekt eller en produksjon fra begynnelse til slutt.

Studiet gir deg kompetanse innenfor prosjekt- og produksjonsledelse, økonomi, markedsføring, forhandlingsteknikk, samt god kunnskap om og forståelse for de ulike kreative bransjene.

Heltid | 3 år | 180 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Bachelor i økonomi og ledelse gir en bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag.

Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder, uten at du trenger å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier.

Årsenhet

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten det er kunder, brukere, gjester eller leverandører. Årsenheten i serviceledelse gir deg en grunnleggende kompetanse innen serviceledelse, som er etterspurt og som vil gjøre deg bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i den voksende næringen.

Fagskole

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Prosjektlederutdanningen passer for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere. På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter, og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer.

Master

Heltid eller deltid | 2 år på heltid eller 3 år på deltid | 120 studiepoeng | Institutt for teknologi

Lær å lede store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng | Institutt for ledelse og organisasjon

Dette mastergradsstudiet gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke ledelse og styring som verktøy, se helheten i hva som kreves for å drive prosesser framover, og hvordan man leder andre i ulike situasjoner.

Med en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng | Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon

Master i markedsføringsledelse gir deg kunnskap om hvordan trender og ny teknologi påvirker markedet. Den unike kombinasjonen av faglig tynge og praktisk relevans på dette studiet gjør deg godt rustet til å ta fatt på krevende lederutfordringer.

Nettstudier

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 180 studiepoeng

Bachelor i administrasjon og ledelse passer for deg som ønsker formell kompetanse, og som søker stor grad av fleksibilitet i fagsammensetning og gjennomføring.

Du kan selv velge fagområder du ønsker å spesialisere deg innenfor, for eksempel markedsføring og/eller økonomi.

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 180 studiepoeng

Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 180 studiepoeng

Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken.

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 180 studiepoeng

Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsførere dekker utdanningskravet som kreves for å jobbe som autorisert regnskapsfører. Studiet gir deg en solid utdannelse med flere jobbmuligheter, og tilbys i sin helhet som et nettstudium.

Studiet er fleksibelt ved gjennomføring, og gir deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett og rettslære.

Heltid eller deltid | Fleksibel gjennomføringsmodell | 30 studiepoeng

Emnet egner seg som videreutdanning for deg som jobber i HR, som leder team, prosjekter eller avdelinger i privat eller offentlig virksomhet og for deg som sikter mot en slik stilling.

Aktuelt