✕  Lukk søk

Arbeidslivet roper etter kompetanse: Høyskolen Kristiania svarer med å lansere 7 nye studier

Med et arbeidsmarked i hurtig vekst roper næringslivet etter nyutdannede kandidater som er klare for jobb fra første arbeidsdag. Nå svarer Høyskolen Kristiania med å lansere syv nye studier.

Behovet for dyktige kandidater innen ledelse, HR, helse og kommunikasjon har aldri vært høyere.

Høyskolen Kristiania lanserer åtte nye studieprogrammer som skal gi studentene kompetansen og verktøyene de trenger for å imøtekomme dette behovet.

— Vi er en privat høyskole, og må være flinkere enn de andre universitetene og høyskolene i Norge med å sikre at de som studerer hos har de kvalifikasjonene som arbeidslivet trenger. Derfor er vi utrolig lydhøre til de behovene som arbeidslivet har. Og derfor lager vi studier for å møte de behovene, forteller Christen Krogh, prorektor i arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Prorektor Christen Krogh står på taket av en bygning i Oslo sentrum iført en grå blazer og ser inn i kamera

Prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania er opptatt av at årets nye studieprogrammer skal imøtekomme næringslivets behov. Foto: Høyskolen Kristiania

Dette er årets nye studieprogrammer (med forbehold om endelig godkjenning)

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i helse og idrettsledelse

Bachelor i biomedisin

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi — også i Bergen

Årsenhet i serviceledelse — også i Bergen

Årsenhet i psykologi


Samtidig lanserer Fagskolen Kristiania tre nye studieretninger:

Design thinking i praksis (1-årig)

Music Business (1-årig)

Frontend-utvikling (1-årig)

Årets nye studieprogrammer er rettet mot bransjer hvor det er store behov for kompetent arbeidskraft både i dagens og fremtidens marked.

Gjennom utstrakt bruk av praksisplass og case-oppgaver fra arbeidslivet er målet at de ferdige studentene skal kunne svare på behovene innen ledelse, HR, helse og kommunikasjon allerede fra første arbeidsdag.

Nytt HR-studium

Høyskolen Kristiania er kjent for å tilby innovative og fremtidsrettede ledelsesfag, og nyvinningene Bachelor i helse og idrettsledelse samt Årsenhet i serviceledelse i både Oslo og Bergen, vil være med på å øke kjennskapen.

I tillegg vil det nye studieprogrammet Bachelor i HR og organisasjonspsykologi i både Oslo og Bergen fortsette å styrke høyskolens markedsledende posisjon innen HR, et fagfelt Chief Operating Officer og seniorkonsulent Mette Marstrander ved rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg mener vil bli enda viktigere i tiden fremover:

— HR-rollen er enorm med mange forskjellige områder du kan spesialisere deg innen. Men nå som all denne teknologien forandrer landskapet så raskt som den gjør blir det ekstremt viktig at vi har en god forståelse for hvordan vi skal samarbeide, hvordan vi skal bygge på hverandres styrker og hvordan vi faktisk fungerer. Derfor får HR en kjempeviktig funksjon fremover, forteller Marstrander.

Mette Marstrander fra Hammer & Hanborg er iført en svart topp og ser inn i kameraet mens hun smiler

Mette Marstrander ved Hammer & Hanborg har lang erfaring innen jobbrekruttering og sier at HR-rollen vil bli enda viktigere i tiden som kommer. Foto: Corinne Alice N Skau.

Helsesektoren trenger flere hender

Helse er den sektoren i Norge som sysselsetter flest mennesker og også her er det et stort behov for nyutdannet arbeidskraft.

Høyskolen imøtekommer nå dette behovet med lanseringen av studieprogrammene Bachelor i biomedisin, Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi. Med en stadig aldrende befolkning hvor mennesker lever lenger, flere av dem med livsstilssykdommer, vil behovet for kompetent helsepersonell være viktig for arbeidslivet.

Fokus på påvirkningskraft

En annen av årets nyheter er Bachelor i politikk og påvirkning, et fagområde som stadig er framme i nyhetsbildet og som er mer relevant enn noensinne. Å få gjennomslag for sine visjoner og planer er viktig enten om man er en politiker eller jobber for en interesseorganisasjon.

Med praktisk trening i politisk arbeid har høyskolen som kandidatene skal sikre seg kompetansen som er nødvendig for å få dette til.

Studieprogrammet føyer seg inn i rekken av nyheter som er med på å stadfeste Høyskolen Kristianias posisjon som en av Norges ledende høyskoler.

Ambisjonen er å bli et arbeidslivsuniversitet som skal kjennetegnes av nær kontakt med
arbeidslivet, og prorektor Christen Krogh sier ambisjonen er å sikre at de fremtidig nyutdannede vil være godt forberedt på utfordringene arbeidslivet har å by på:

— Det arbeidslivet kan være sikker på er at de får kandidater med kvalifikasjoner som skal være lette å anvende. Vi bruker ofte eksterne forelesere fra arbeidslivet og vi har mye caser i undervisningen med eksempler fra arbeidslivet. Dette gjør at studentene får prøvd seg på relevante problemstillinger, avslutter Krogh.

Velg din fremtid blant vårt store utvalg av innovative og kreative studieretninger i både Oslo og Bergen!