✕  Lukk søk

Masterstudier

×

 

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er mastergradens hensikt å utdanne eksperter på fagfeltet.

 

Konkurransen om de beste jobbene har aldri vært tøffere. Med en mastergrad vet arbeidsgivere at du er topp utdannet i fagområder du brenner for.

Selv om et masterstudium omtales som teoretisk og forskningsbasert, er vår strategi for læring at masterutdanningene er best når undervisningen er hektet på den praktiske virkeligheten i bransjene vi utdanner for.

Hvis du ser for deg en karriere som IT-sjef, HR-ansvarlig eller markedssjef, så har vi et masterstudium som passer for deg. Har du høye ambisjoner, så vet vi vet hva som skal til for at du får den riktige starten på karrieren. Vi tror på nærhet til fag, bransje og yrke. Og vi tror på nærhet mellom teori og praksis. Vår pedagogiske filosofi og faglige tilnærming handler om at du skal lykkes, både på eksamen og i arbeidslivet.

Våre masterstudier hjelper deg til å bli best til det du er god på.

Hvordan er studiehverdagen som mastergradsstuent?

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent, og det blir stilt høyere akademiske krav enn på lavere utdanningsnivåer.

Det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med. Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningen.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.

Våre masterprogrammer innen informasjonsteknologi undervises i og gjennomføres på engelsk.