✕  Lukk søk

Prosjektledelse kunst og kreativ næring – Møt bransjen

Anne Amundsen Myseth jobber som prosjektleder og arrangementansvarlig for Rockefeller og John DEE. Les om hva hun ser etter når hun ansetter nye, og muligheter etter studiene.

Prosjektledelse kunst og kreativ næring - bransjen -Anne_Amundsen_Myrseth_Bransje_-PRO-1200x700

Anne Amundsen Myrseth, Prosjektleder/Arrangementansvarlig AS Auditorium, Rockefeller, John DEE og Sentrum Scene

Hva jobber du med?

– Rockefeller er et musikk- og kulturhus i Oslo som består av 3 scener; Rockefeller, Sentrum Scene, og John Dee, samt tre mindre klubblokaler; Leiligheten, Bushwick og Kjøkkenet. Vi jobber i all hovedsak med å arrangere konserter og er blant landets ledende når det gjelder å tilby et bredt tilbud innenfor ulike musikksjangre, nasjonalitet og størrelse på artister.

– I tillegg til konsertvirksomhet, arrangerer vi også klubbkvelder, kinovisninger, TV-innspillinger, og ulike type eventer. Vi avvikler ca 800 ulike arrangementer i løpet av et år.

Hvordan er prosjektledelse kunst og kreativ næring relevant for din bransje?

– Kompetanse i, og erfaring med, prosjektledelse blir viktigere og viktigere innenfor kulturbransjen og kreativ næring. Det har absolutt skjedd en økt grad av profesjonalisering av bransjen de siste årene, som dermed stiller høyere krav til alle aktører som vil inn i den.

– Det er ikke lenger ”nok” å være en kompisgjeng som vil lage festival på dugnadsånd og knapper og glansbilder, eller klisjéen om å være et band som øver i garasjen på kveldstid og jobber i barnehage på dagtid. Det er en næring som er i stadig vekst. Det er et stort marked med reell etterspørsel. Det finnes midler å søke, og det har et kjøpesterkt og dedikert publikum.

 – Dette fører med seg et økt behov for prosjektledere, produsenter, markedsførere og koordinatorer, men også konkurranse og høyere krav til kvaliteten på produktet/tilbudet vi presenterer for publikum.

– Opplevelse og kvalitet øker med kunnskap, derfor er utdanning innenfor feltet bra! Jeg tror det bidrar til enda flere og mer levedyktige kulturtilbud – både for deg som arrangør, publikum og kunstner.

Husk, hold på gnisten og lidenskapen som fikk dere til å ville jobbe med kunst- og kulturformidling i utgangspunktet. Mister man den, er det på tide å finne seg noe annet å gjøre.

Hvilke trender ser du i bransjen?

– Som nevnt, jeg synes jeg ser en stadig økende grad av profesjonalitet innenfor alle deler av bransjen. Samtidig er det også en lavere terskel for å starte opp ting, og det er også flere som livnærer seg av å jobbe innenfor kultur – ikke bare som utøvende kunstnere eller artister, men også i apparatet rundt.

– Viktigheten av å være synlig i, og bruke, sosiale medier er kanskje en av de viktigste tendensene vi har sett de siste årene. Det har skjedd en enorm og rask utvikling på dette feltet.

– Teknisk utvikling av utstyr og digitalisering er en annen, samt et økt mangfold av tekniske leverandører på markedet. Det er viktig for en teknisk produsent/produksjonsleder å holde seg oppdatert.

Hva ser du/dere etter når dere ansetter nye?

– Det vi ser etter er at du både har kunnskap om, og interesse for, bransjen, selv om holdninger og personlighet er minst like viktig. At du har kunnskap og interesse for musikk er naturligvis en viktig faktor for å passe inn i miljøet her hos oss. Du må kunne håndtere en hektisk hverdag, og være fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver.

– Vi setter pris på gode samarbeidsevner, og at du er vant til å være en del av et større team. Det er også viktig at kandidatene selv er initiativrike og flinke til å se et helhetsbilde.

Tips til studentene?

– Bruk studietiden effektivt. Teorien du lærer på skolen er til for å settes ut i praksis. Kombinasjonen av teori og praksis er avgjørende for å lykkes i denne bransjen. Sug til dere det dere kan fra lærere, gjesteforelesere og andre folk dere møter på skolen, bransjebesøk, i praksis o.l. Spør og grav, vær på tilbudssiden, ta på dere småjobber så ofte dere kan – betalte eller som frivillig – og vis engasjement og interesse. Det er nå dere skaper kontaktnettverket deres, og det kommer til å være gull verdt i fremtiden.

– Og husk, hold på gnisten og lidenskapen som fikk dere til å ville jobbe med kunst- og kulturformidling i utgangspunktet. Mister du den, er det på tide å finne seg noe annet å gjøre.